​​Moskiewski Sąd Arbitrażowy umorzył postępowanie w sprawie roszczenia właściciela rosyjskich ropociągów Transniefty wobec rosyjskiego koncernu naftowego Rosniefty.

20 listopada IX Arbitrażowy Sąd Apelacyjny zakończył postępowanie w sprawie skargi Rosniefty, kwestionującej decyzję sądu pierwszej instancji, który pod koniec 2022 roku odrzucił roszczenie tego koncernu naftowego wobec Transniefty na kwotę 3,4 mld rubli w ramach odszkodowania na zanieczyszczenie rurociągu naftowego “Przyjaźń” w 2019 r.

23 maja 2022 roku do Transniefty wpłynęło roszczenie od Rosniefty o wypłacenie 3,4 mld rubli z tytułu odszkodowanie za zanieczyszczenie ropociągu “Przyjaźń” substancjami chloroorganicznymi skutkującym przerwami w dostawach. Rosyjski monopolista rurociągowy podkreślił następnie, że do kwietnia 2022 roku pozasądowo uregulował zobowiązania wynikające z tych przerw ze wszystkimi zainteresowanymi nim spedytorami i klientami.

Transnieft oskarżyła kooperanta o niedotrzymanie wymogów formalnych niezbędnych do pozasądowego rozstrzygnięcia skutków incydentu, mimo przeprowadzenia takiej procedury z odbiorcami – koncernami Total , Trafigura i Rafineria Mozyr.

Na początku sierpnia 2022 roku Transnieft złożyła przeciwko Rosniefcie pozew o rekompensatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów. Na wniosek Rosniefty postępowanie prowadzone było za zamkniętymi drzwiami “w celu ochrony informacji mogących wyrządzić szkodę państwu”, jak podała informująca we wtorek o sprawie agencja Interfax. 

W związku z niedawnym orzeczeniem Rosnieft nie otrzyma odszkodowania.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku białoruska rafineria w Mozyrzu wykryła zanieczyszczenie ropy związkami chloroorganicznymi. Zanieczyszczenie doprowadziło do awarii instalacji białoruskiej rafinerii. Doprowadziło też do unieruchomienia rurociągu “Przyjaźń”, głównego środka dostaw ropy dla Białorusi, Polski, Węgier, Niemiec, Ukrainy i krajów bałtyckich. Jego operacyjność przywrócono dopiero 9 czerwca tegoż roku.

Zidentyfikowano źródło zanieczyszczenia ropą jako punkt odbioru w regionie Samary, pozostający w gestii Transniefty.

interfax.ru/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply