Szefowa Agencji Rowoju Międzynarodowego USA (USAID) i była przedstawicielka tego kraju przy ONZ, Samantha Power skrytykowała wprowadzoną przez Kirgitan ustawę o przedstawicielach zagranicznych.

Power poinformowała o poważnych obawach rządu Stanów Zjednoczonych w związku z przyjęciem w Kirgistanie ustawy „O przedstawicielach zagranicznych” i opracowywanym obecnie przez kirgiskich parlamentarzystów projektem ustawy „O środkach masowego przekazu”. Według służby prasowej USAID, dyplomatka oświadczyła to podczas spotkania z premierem środkowoazjtyckiego państwa, Akylbekiem Dżaparowem, jak donosi portal Kaktus Media.

Szefowa USAID uważa, że takie przepisy zmuszą kluczowych partnerów rozwojowych w dziedzinie zdrowia, edukacji, zarządzania i mediów do opuszczenia Kirgistanu lub obcięcia funduszy, „zagrażając postępowi w rozwoju i ogólnym celom rozwoju”.

Power „podkreśliła znaczenie instytucji demokratycznych i odpowiedzialności za globalne inwestycje, postęp w walce z korupcją i operatywne zarządzanie” – podaje służba prasowa USAID.

14 marca kirgiski parlament, Żogorku Kenesz uchwalił nowelizację ustawy o organizacjach pozarządowych. Zgodnie ze zmianami organizacje non-profit, które otrzymują finansowanie z zagranicy i prowadzą działalność polityczną, otrzymają status „przedstawiciela zagranicy” i będą wpisane do specjalnego rejestru. Ustawa została podpisana przez kirgiskiego prezydenta Sadyra Dżaparowa 2 kwietnia.

Jako przedstawiciel zagranicy zdefiniowana została w ustawie „organizacja non-profit utworzona w Kirgistanie”, która “otrzymuje fundusze i inny majątek od obcych państw, ich organów rządowych, organizacji międzynarodowych i zagranicznych, obywateli innych krajów, bezpaństwowców lub osób przez nie upoważnionych, które otrzymują fundusze i inny majątek z określonych źródeł (z wyjątkiem otwartych spółek akcyjnych z udziałem państwa i ich spółek zależnych) i które uczestniczą w działalności politycznej prowadzonej na terytorium Kirgistanu.” Za przedstawicieli zagranicy uznano nie tylko organizacje pozarządowe zaangażowane w działalność polityczną, ale też te, które uczestniczą „w kształtowaniu opinii publicznej” w określonych kwestiach.

Nowelizacja wprowadza pełną jawność finansów takich organizacji. Nałożono na nie obowiązek przedkładania co sześć miesięcy uprawnionemu organowi dokumentów zawierających sprawozdanie z działalności, skład osobowy organów statutowych, dokumenty dotyczące celów wydatkowania środków finansowych oraz korzystania z innego mienia, w tym otrzymanego ze źródeł zagranicznych.

Nowe przepisy pozwalają kompetentnemu organowi publicznemu na zawieszenie na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy działalności organizacji czrerpiącej środki z zagranicy, która nie zarejestowała się w spisie organizacji będących przedstawicielami zagranicy. Od decyzji o zawieszeniu działalności takiej organizacji pozarządowej przysługuje odwołanie do sądu.

Na wiadomość o wdrożeniu ustawy założona przez George’a Sorosa Fundacja “Open Society” podjęła decyzję o wycofaniu się z działalności w Krigistanie. “Jesteśmy głęboko zasmuceni, że ta praca nie może być kontynuowana i że to nowe, represyjne prawo doprowadzi społeczeństwo obywatelskie do działania w atmosferze niepewności i zastraszenia” – skomentowała Binaifer Nowroji, prezes fundacji założonej przez amerykańskiego miliardera żydowskiego pochodzenia, znanego z z promowania liberalnych trendów.

kaktus.media/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply