Prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret umożliwiający mechanizm konfiskaty majątku Stanów Zjednoczonych, obywateli i mieszkańców USA w zamian za skonfiskowany majątek rosyjski.

Jak przekazała w czwartek agencja prasowa TASS, rosyjskie sądy otrzymały prawo do korzystania z amerykańskiej własności w Rosji w celu zrekompensowania szkód powstałych w wyniku zajęcia rosyjskiego majątku w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiednie zapisy zawiera dekret prezydenta Rosji Władimira Putina.

Mowa jest o majątku ruchomym i nieruchomym Stanów Zjednoczonych, amerykańskich firmach i obywatelach znajdujących się na terytorium Rosji, a także ich papierach wartościowych, udziałach w kapitale zakładowym rosyjskich spółek oraz innych prawach majątkowych Stanów Zjednoczonych i Amerykanów w Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z dekretem rosyjski właściciel praw autorskich (czyli Federacja Rosyjska lub jej Bank Centralny) ma prawo „zwrócić się do sądu < … > z oświadczeniem o ustaleniu faktu nieuzasadnionego pozbawienia go praw majątkowych w w związku z decyzją organu stanowego lub sądowego Stanów Zjednoczonych oraz o naprawienie szkody”.

W przypadku uwzględnienia wniosku sąd kieruje wniosek do rządowej komisji ds. kontroli inwestycji zagranicznych. Z kolei komisja prawna powinna sporządzić dla sądu wykaz amerykańskiego majątku, który „biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności może zostać wykorzystany” do naprawienia szkody powstałej w wyniku zajęcia rosyjskiego majątku w USA.

„Decyzja [sądu] stwierdzająca fakt nieuzasadnionego pozbawienia rosyjskiego właściciela praw autorskich praw majątkowych i naprawienia szkody przewiduje wygaśnięcie praw do majątku Stanów Zjednoczonych lub osoby amerykańskiej umieszczonej na liście, oraz późniejsze przeniesienie tych praw na rosyjskiego właściciela praw w celu naprawienia szkody” – stwierdza dekret prezydencki.

Dmitrij Miedwiediew mówił, że Rosja może zareagować na jakąkolwiek konfiskatę jej zamrożonych rezerw walutowych przez Stany Zjednoczone, przejmując aktywa, w tym majątek i gotówkę, obywateli USA i inwestorów w Rosji.

“Powód jest jasny – nie posiadamy znacznej części amerykańskiego majątku państwowego, w tym pieniędzy, praw i innego amerykańskiego majątku. Dlatego odpowiedź może być tylko asymetryczna. Nie jest prawdą, że będzie mniej bolesna”.

“Tak, to złożona historia, ponieważ te osoby zwykle występowały jako inwestorzy w rosyjskiej gospodarce” – powiedział Miedwiediew. “I zagwarantowaliśmy im nienaruszalność ich praw własności prywatnej. Stało się jednak coś nieoczekiwanego – ich państwo wypowiedziało nam wojnę hybrydową. Należy na to odpowiedzieć”. Powiedział, że należy zmienić prawo w Rosji, aby umożliwić konfiskatę aktywów na rzecz państwa rosyjskiego.

Kresy.pl/TASS

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply