Putin planuje odwiedzić Mińsk w połowie października

Prezydent Rosji Władimir Putin planuje odwiedzić Białoruś w połowie października, aby wziąć udział w szczycie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) – przekazał w niedzielę sekretarz prasowy Putina Dmitrij Pieskow.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko powiedział wcześniej tego samego dnia, że uzgodnili z Putinem omówienie konkretnych obszarów współpracy dwustronnej na marginesie szczytu WNP, który ma się odbyć w Mińsku 15 października.

Putin i Łukaszenka przeprowadzili 9 września rozmowy w Moskwie. Z rozmów zaowocowało 28 programami Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Następnego dnia programy zostały zatwierdzone przez rządy obu krajów i teraz mają zostać zatwierdzone na posiedzeniu Rady Najwyższej Państwa Związkowego, które ma się odbyć 4 listopada.

Przypomnijmy, że Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko zatwierdzili 28 programów pogłębienia integracji Rosji i Białorusi. W piątek premierzy obu krajów poinformowali, czego dotyczą zatwierdzone programy. Z ich komunikatu wynika, że oba kraje przystąpią do integrowania swoich gospodarek. Nie ma mowy o integracji politycznej.

CZYTAJ TAKŻE: Łukaszenko zarzuca Zachodowi agresję hybrydową przeciwko Rosji i Białorusi

Punkty od 1 do 8 dotyczą integracji w sferze makroekonomicznej i finansowej. Oba kraje mają dążyć do „zbliżenia polityki makroekonomicznej”, harmonizacji polityki pieniężnej i nadzoru makrooszczędnościowego, regulacji i kontroli dewizowych, wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w sektorze finansowym (w tym harmonizacji przepisów kredytowych i ogólnie rynku finansowego) a także wymagań w zakresie zwalczania prania pieniędzy i terroryzmu finansowego. Zintegrowane mają zostać systemy w zakresie krajowych systemów kart płatniczych, systemy przekazywania komunikatów i rozliczeń finansowych a także  wdrożony międzynarodowy standard komunikatów finansowych. Nastąpi też harmonizacja wymagań w zakresie ochrony praw konsumentów usług finansowych i inwestorów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Jak podano, do grudnia 2022 roku banki centralne obu krajów podpiszą porozumienie o zasadach i mechanizmach harmonizacji polityki pieniężno-kredytowej. Wcześniej, w czwartek, Aleksandr Łukaszenko zaprzeczył, że dojdzie do przyjęcia wspólnej waluty.

Kolejne punkty dotyczą uzgodnień w zakresie regulacji pozostałych działów gospodarki. Rosja i Białoruś mają zintegrować systemy informacyjne państwowych organów regulacyjnych dot. identyfikowalności towarów i znakowania produktów, kontroli fitosanitarnej i kontroli transportu. Uzgodniono też ujednolicenie regulacji rynku transportowego, w tym taryf przewozowych.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruś chce kupić rosyjską broń o wartości ponad miliarda dolarów

Nastąpić ma także „harmonizacja” ustawodawstwa podatkowego i celnego oraz współpraca w dziedzinie ceł. W sferze podatkowej i celnej strony zgodziły się m.in. na zawarcie umów międzynarodowych dotyczących ogólnych zasad opodatkowania podatków pośrednich oraz wprowadzenia zintegrowanego systemu administrowania podatkami pośrednimi. Uzgodniono również ujednolicenie przepisów księgowych i sporządzania sprawozdań księgowych

Rosja i Białoruś utworzą jednolite rynki gazu, ropy naftowej i produktów naftowych oraz energii elektrycznej. Zasady funkcjonowania i regulacji jednolitego rynku gazu mają zostać opracowane do lipca 2022 roku. Do ​​końca 2023 r. na nastąpić ujednolicenie przepisów w zakresie  energetyki jądrowej.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Oba kraje mają prowadzić jednolitą politykę przemysłową i zbliżoną” politykę rolną. Zasady dostępu do zamówień i zakupów rządowych mają być jednolite, podobnie jak przepisy w dziedzinie ochrony konsumentów, zasady konkurencji czy regulacje w handlu i gastronomii, czy działalności turystycznej.

Jeden z punktów mówi o kształtowaniu jednolitych zasad funkcjonowania jednolitego rynku łączności i informatyzacji. Nastąpi m.in. zniesienie roamingu pomiędzy Rosją a Białorusią

W ostatnim punkcie strony uzgodniły opracowanie wspólnych podejść do harmonizacji ustawodawstwa w zakresie polityki społecznej i pracy.

Programy integracyjne muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Najwyższą Radę Państwową Związku Białorusi i Rosji. Jej najbliższe posiedzenie odbędzie się 4 listopada. Następnie, jak mówił Łukaszenko, nastąpi dostosowanie ustawodawstwa krajowego i dwustronnych umów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Rozmowy nt. integracji Rosji i Białorusi toczyły się z przerwami od trzech lat. Od końca 2018 roku władze Rosji naciskały na Mińsk, by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniały udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanego temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. Białoruska opozycja obawiała się, że proces „integracji” może w praktyce oznaczać utratę suwerenności Białorusi na rzecz Rosji. W toku rozmów strony zrezygnowały z omawiania integracji politycznej.

Kresy.pl / tass.com

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz