W semestrze letnim roku akademickiego 2022-2023 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ruszył fundusz stypendialny “My z Wami”. Był przeznaczony tylko dla obywateli Ukrainy.

Fundusz został ustanowiony zarządzeniem rektora UJ z 25 kwietnia 2023 roku. “Dzięki wsparciu przekazanemu przez Infosys Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi powstał Fundusz Stypendialny ‘My z Wami’. Celem programu jest wyróżnienie i wsparcie finansowe najlepszych studentów – obywateli Ukrainy, podejmujących kształcenie po raz pierwszy w polskiej uczelni, którzy pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce nie mieli możliwości kontynuowania nauki w swoim kraju ze względu na sytuację polityczną” – wskazano na stronie uczelni.

Jak czytamy, stypendium było przyznawane na okres 4 miesięcy semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 (marzec-czerwiec). Pierwsza wypłata w ramach programu wyrównywała poprzednie miesiące semestru letniego. Nie wskazano wysokości świadczenia. Podkreślono, że jego wysokość ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Zobacz: Na Uniwersytecie Wrocławskim nie będzie koncertu upamiętniającego rocznicę Krwawej Niedzieli. “Brak oficjalnego zgłoszenia”

Stypendium było przeznaczone tylko dla Ukraińców, którzy ukończyli szkołę średnią na Ukrainie. Osoby korzystające z funduszu “My z Wami” nie mogły (w okresie obowiązywania programu) pobierać innych stypendiów na UJ.

Nie mogły odbywać też studiów na polskiej uczelni przed rokiem akademickim 2022-2023.

W regulaminie funduszu podano, że środki pochodziły z wpłaty od Infosys Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz wpłat od osób fizycznych i prawnych.

W czerwcu br. władze uczelni podały, że stypendium w ramach programu przyznano 26 osobom.

Czytaj: Polacy dyskryminowani na polskich uczelniach – alarmuje Młodzież Wszechpolska

We wrześniu ub. roku zwracaliśmy uwagę na premiowanie cudzoziemców w procesie przyznawania miejsc w akademikach na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przypomnijmy, że na Uniwersytecie Warszawskim przygotowano na rok akademicki 2022/2023 łącznie 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni). Dodatkowo cudzoziemcy mogli ubiegać się o przyjęcie na studia na UW w normalnym trybie. Dotyczyło to osób wszystkich narodowości. Doprowadzało to do sytuacji, w której obcokrajowcy mieli zagwarantowaną dużą ilość miejsc na uczelni.

Okazało się, że to nie jedyna uczelnia, na której kandydaci z Ukrainy, a także inni obcokrajowcy, w przeciwieństwie do Polaków, mieli zagwarantowane miejsca na studiach stacjonarnych.

Zobacz także: Polskie uczelnie faworyzują obcokrajowców. Bosak: Celem jest by studiowało tam mniej Polaków

stypendia.uj.edu.pl / bip.uj.edu.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply