Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Sejm RP przyjął w czwartek projekt uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W przyszłym roku przypada 400. rocznica śmierci tego wybitnego wodza.

Za przyjęciem uchwały głosowało 425 posłów, 1 był przeciw a nikt nie wstrzymał się od głosu. Według strony Sejmu jedynym posłem głosującym przeciw był Krzysztof Zaremba z PiS.

W uchwale napisano, że Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem. Przypomniano, że brał on udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. „Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom”.- napisano w uchwale.

Posłowie przypomnieli, że w 1609 roku stał na czele wojsk polskich w wojnie polsko-rosyjskiej i rozpoczął oblężenie Smoleńska. W uchwale odnotowano świetne zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem, gdzie mając do dyspozycji 3 tys. jazdy pokonał 30-tysięczną armię rosyjsko-szwedzką, a także zdobycie Moskwy i podpisanie układu z bojarami, przyznającego koronę cara Rosji królewiczowi Władysławowi. „Niestety król Zygmunt III Waza nie uznał tego porozumienia” – stwierdzono w uchwale.

Wśród osiągnięć Stanisława Żółkiewskiego wymieniono również doprowadzenie do tzw. hołdu ruskiego w Warszawie przez zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i jego braci.

Dokument wymienia szereg najważniejszych urzędów, które Żółkiewski pełnił w Rzeczypospolitej, w tym urzędy hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego.

„Zawsze przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści, stał wiernie po stronie kolejnych królów, także w wewnętrznych sporach, mimo krytycznego zdania o polityce Zygmunta III Wazy. Opowiadał się za tolerancją religijną i łagodzeniem konfliktów.” – napisali posłowie o Stanisławie Żółkiewskim.

Uchwała wspomina o śmierci hetmana 6. października 1620 roku pod Mohylowem po klęsce pod Cecorą. Podkreślono, że Żółkiewski odmówił wówczas porzucenia towarzyszy broni i nie ratował się ucieczką. Wskazano, że został pochowany w krypcie kościoła w Żółkwi, mieście, które sam założył. Przypomniano też, że był pradziadkiem króla Jana III Sobieskiego.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, twórcy wiktorii kłuszyńskiej i zdobywcy Moskwy, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddal swoje życie, ustanawia rok 2020 w 400-lecie Jego śmierci Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” – głosi uchwała.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Jak słodko i chlubnie umierać za ojczyznę

Kresy.pl / dzieje.pl / sejm.gov.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz