Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że istnieją co najmniej cztery przesłanki do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Jeśli rząd tego nie zrobi, Mateuszowi Morawieckiemu będzie groziła odpowiedzialność konstytucyjna i karna.

Opinie prof. Piotrowskiego zaprezentowała w czwartek Interia. Portal przypomniał, że z powodu epidemii koronawirusa polski rząd znacząco ograniczył swobody obywatelskie bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Zdaniem profesora jest to niekonstytucyjne.

Według prof. Piotrowskiego istnieją co najmniej cztery przesłanki do ogłoszenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej. Pierwsza to konieczność zapobiegania skutkom epidemii względnie ich usuwania. Prawo stanowi, że służy do tego stan klęski żywiołowej. Druga przesłanka to zagrożenie zdrowia obywateli poprzez organizację wyborów prezydenckich w czasie epidemii. Ich przesunięcie jest możliwe jedynie poprzez ogłoszenie stanu nadzwyczajnego. „Po trzecie, władze publiczne mają konstytucyjny obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Żeby zwalczyć tę epidemię, nie można w trakcie jej trwania przeprowadzać wyborów prezydenckich. Musimy więc wprowadzić możliwość przesunięcia wyborów” – mówił konstytucjonalista.

Czwarta przesłanka uzasadniająca przesunięcie wyborów prezydenckich to konstytucyjny wymóg, by wybory były równe. W opinii prof. Piotrowskiego obecne ograniczenia przy prowadzeniu kampanii wyborczej (np. zakaz zgromadzeń) powodują, że wybory nie będą równe.

Prof. Ryszard Piotrowski uważa, że jeśli rząd nie ogłosi stanu klęski żywiołowej, „to Prezes Rady Ministrów może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Wolności obywatelskie ograniczane rozporządzeniem? Przy okazji walki z koronawirusem rząd przyznał sobie stałe uprawnienia niemal jak w stanie wyjątkowym

Kresy.pl / Interia
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz