Prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że istnieją co najmniej cztery przesłanki do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Jeśli rząd tego nie zrobi, Mateuszowi Morawieckiemu będzie groziła odpowiedzialność konstytucyjna i karna.

Opinie prof. Piotrowskiego zaprezentowała w czwartek Interia. Portal przypomniał, że z powodu epidemii koronawirusa polski rząd znacząco ograniczył swobody obywatelskie bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Zdaniem profesora jest to niekonstytucyjne.

Według prof. Piotrowskiego istnieją co najmniej cztery przesłanki do ogłoszenia w Polsce stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej. Pierwsza to konieczność zapobiegania skutkom epidemii względnie ich usuwania. Prawo stanowi, że służy do tego stan klęski żywiołowej. Druga przesłanka to zagrożenie zdrowia obywateli poprzez organizację wyborów prezydenckich w czasie epidemii. Ich przesunięcie jest możliwe jedynie poprzez ogłoszenie stanu nadzwyczajnego. “Po trzecie, władze publiczne mają konstytucyjny obowiązek zwalczania chorób epidemicznych. Żeby zwalczyć tę epidemię, nie można w trakcie jej trwania przeprowadzać wyborów prezydenckich. Musimy więc wprowadzić możliwość przesunięcia wyborów” – mówił konstytucjonalista.

Czwarta przesłanka uzasadniająca przesunięcie wyborów prezydenckich to konstytucyjny wymóg, by wybory były równe. W opinii prof. Piotrowskiego obecne ograniczenia przy prowadzeniu kampanii wyborczej (np. zakaz zgromadzeń) powodują, że wybory nie będą równe.

Prof. Ryszard Piotrowski uważa, że jeśli rząd nie ogłosi stanu klęski żywiołowej, “to Prezes Rady Ministrów może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków”.

CZYTAJ TAKŻE: Wolności obywatelskie ograniczane rozporządzeniem? Przy okazji walki z koronawirusem rząd przyznał sobie stałe uprawnienia niemal jak w stanie wyjątkowym

Kresy.pl / Interia

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply