Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Wiosny Roberta Biedronia za rok 2019.

W środę PKW opublikowała uchwały w sprawie sprawozdań finansowych, do których corocznego składania zobowiązane są wszystkie partie. Uchwały dotyczyły sprawozdań Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski, Nowoczesnej oraz Wiosny Robert Biedronia. Komisja negatywnie ustosunkowała się do sprawozdanie złożonego przez to ostatnie stronnictwo.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

PKW odrzuciła sprawozdanie partii Roberta Biedronia uznając, że naruszyła ona art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, mówiący o tym, że partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, podała telewizja Polsat News. Kwota nieprawidłowo przyjętych pieniędzy jest niewielka – wynosi 430 zł.

W dodatku dane przedstawione w sprawozdaniu Wiosny były niezgodne pod względem arytmetycznym, jak również nie odpowiadały danym wynikającym z dokumentów finansowych załączonych do sprawozdania. Po uwagach Komisji, która domagała się poprawienia dokumentacji „W odpowiedzi partia, często z przekroczeniem wyznaczonego jej terminu, udzieliła kilku niespójnych, nie tylko ze sobą, ale także z załączoną dokumentacją odpowiedzi. W efekcie Wiosna Roberta Biedronia nie wskazała faktycznej kwoty przychodów partii w okresie sprawozdawczym, jak również zgodnego ze stanem faktycznym wykazu wpłat nieprawidłowych. Na podstawie udzielonych przez partię niespójnych wyjaśnień oraz załączonej do sprawozdania finansowego dokumentacji nie sposób jest ustalić jakie faktyczne przychody w 2019 r. osiągnęła partia”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Komisja wskazał też na dalsze naruszenia pisząc, iż ” kwota darowizn i składek przeznaczonych przez partię do zwrotu, a zatem przyjętych przez nią niezgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych, wynosi nie 53 182,00 zł (jak wykazała partia w sprawozdaniu), ale 231 925,86 zł. Oznacza to, że partia w okresie sprawozdawczym przyjęła znacznie wyższą kwotę środków finansowych z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych, których nie zwróciła we wskazanym w tej ustawie trzydziestodniowym terminie”

Odrzucenie sprawozdania partii politycznej oznacza, że przez okres trzech lat nie ma ona prawa do pobierania państwowej subwencji należnej partiom, które przekroczyły w ostatnich wyborach do Sejmu pułap 3 proc. poparcia. Wiosna nie pobiera takiej subwencji ponieważ jej kandydaci startowali w ostatnich wyborach z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

PKW przyjęła ze wskazaniem na uchybienia sprawozdania Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski oraz Nowoczesnej. Jeszcze w 2020 r. przyjęła sprawozdania finansowe za rok 2019 Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ze wskazaniem na uchybienia przyjęła sprawozdania SLD, Inicjatywy Polskiej oraz Platformy Obywatelskiej. Odrzuciła natomiast sprawozdania Konfederacji i Zielonych.

polsatnews.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz