Wczoraj (20 lipca) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG ujawnili 196 cudzoziemców, usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Osoby po białoruskiej stronie rzucały kamieniami w polskie patrole. Nikt nie doznał obrażeń. Zatrzymano również kolejnych kurierów.

W rejonie Płaskiej 2 obywateli Senegalu, obywatel Komorów, obywatel Mali pokonali wbrew przepisom rzekę graniczną Wołkuszankę. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku grupy migrantów (znajdujące się po białoruskiej stronie) trzykrotnie atakowały polskie patrole, rzucając kamieniami. Nikt nie doznał obrażeń.

Pozostałe próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG: w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i w Czeremsze. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się między innymi obywatele: Syrii, Indii, Etiopii, Erytrei i Bangladeszu.

Za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy zatrzymano 2 obywateli Ukrainy i obywatela Gruzji, którzy dwoma autami przewozili 8 obywateli Syrii.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali już 418 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.

Jak informowaliśmy, w środę funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG przerwali podróż obywatelowi Ukrainy, który od maja br. był poszukiwany listem gończym.

Z danych, które Straż Graniczna przesłała w lutym portalowi Kresy.pl wynika, że w Polsce legalna imigracja stymuluje nielegalną. Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych jest najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Czytaj także: Areszt dla obywatela Łotwy, który przemycał imigrantów

Kresy.pl / strazgraniczna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply