MON utajniło Plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2022 rok

Ministerstwo Obrony Narodowej utajniło „Plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na 2022 rok”, który jeszcze w czerwcu br. był dokumentem jawnym – informuje „Dziennik Zbrojny”.

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), który zastąpił dotychczasowy Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z założenia jest jednym z trzech źródeł finansowania „Programu rozwoju Sił Zbrojnych”. Pozostałe źródła to budżet państwa i przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny z marca br. Jego obsługę finansowo-księgową zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2022-2023 z FWSZ zamierzano przeznaczyć prawie 66 mld zł ba rozwój polskich sił zbrojnych, przy czym 54,7 mld zł miały stanowić środki pochodzące z wpływów z emisji obligacji.

 

W swojej pierwszej wersji plan był dokumentem jawnym, zawierał jedynie kwoty dochodów i wydatków Funduszu. Jednak, jak podaje „Dziennik Zbrojny”, został utajniony. Zaznaczono, że nastąpiło to po ujawnieniu problemów z emisją wspomnianych obligacji.

W ocenie Tomasza Dmitruka z „Dziennika Zbrojnego”, taki krok należy ocenić krytycznie, który „można porównać z utajnieniem ustawy budżetowej w części dotyczącej obronności”.

Według „Dziennika”, planowane wpływy i wydatki Funduszu w latach 2022-2023 zostały ujęte w „Planie finansowym FWSZ” na 2022 i 2023 rok. Były to dokumenty jawne, przygotowane przez BGK, które przedstawiono posłom podczas jawnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w czerwcu. Zawierały jedynie dane finansowe o planowanych dochodach i wydatkach z FWSZ. Nie było tam żadnych niejawnych informacji, m.in. o tym, na co zaplanowane środki mają zostać wydatkowane.

Emisja obligacji na rzecz FWSZ zakończyła się jednak porażką. W planie na przyszły rok dokonano korekty, a nową wersję dokumentu zaprezentowano posłom z Komisji Obrony Narodowej w piątek. Jednak tym razem, posiedzenie komisji zostało utajnione. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz oświadczył, że „Plan finansowy FWSZ na 2022 rok” stał się dokumentem niejawnym.

„Dziennik Zbrojny” zaznacza, że tym samym polska opinia publiczna nie dowie się, z jakich źródeł ma być finansowany proces modernizacji technicznej Wojska Polskiego w części dotyczącej FWSZ.

„To nawet jedna trzecia planowanych na ten cel łącznych wydatków, które w 2023 roku mają osiągnąć poziom blisko 150 miliardów złotych” – pisze „DZ”. Co więcej, MON nie będzie musiał publicznie tłumaczyć się z niewykonania planu dochodów i wydatków FWSZ. W opinii portalu, z racji przyszłorocznych wyborów, może to być dla rządu korzystne politycznie.

Dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz