Podczas konwencji wyborczej kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak przedstawił 27 tez swojego programu, „Nowy porządek”. Wśród propozycji znalazł się m.in. postulat umożliwienia Polonii i Polakom z Kresów wybierania posłów do Sejmu w ramach Polonijnych Okręgów Wyborczych. „To da jasny sygnał politycznej jedności narodu ponad granicami państw i da impuls do samoorganizacji Polonii i kresowych Polaków”.

W sobotę kandydat Konfederacji na prezydenta, poseł Krzysztof Bosak, wystąpił na nietypowej konwencji wyborczej. Z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym ograniczeń i obostrzeń, na sali obecnych było łącznie jedynie 8 osób, m.in. posłowie Robert Winnicki i Janusz Korwin-Mikke, Marian Piłka, Ewelina Podgórna.

Na konwencji Bosak zwrócił się z apelem do prezydenta i premiera o wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego w związku z pandemią koronawirusa, jednocześnie ponawiając znane już stanowisko Konfederacji, by w związku z tym przesunąć również termin wyborów prezydenckich, zapewniając zarazem do tego czasu możliwość głosowania przez internet. Jego zdaniem, ogłoszone w piątek decyzje rządu to „wprowadzanie stanu nadzwyczajnego na raty”.

 

– Rząd w sytuacji kryzysowej nie może wahać się z podjęciem żadnych niezbędnych działań, które mają służyć bezpieczeństwu i zdrowiu obywateli – zaznaczył kandydat Konfederacji. Zwracał też uwagę, że w obecnej sytuacji reprezentanci mniejszych ugrupowań nie mają szans na zebranie podpisów, a do, przez dyskryminację ze strony mediów państwowych maja ograniczoną możliwość docierania do większej liczby wyborców.

Poseł zaznaczył też, że w związku z obecną sytuacją na jaw wyszły „wieloletnie zaniedbania” w służbie zdrowia. Zapowiedział, że będzie domagać się wyciągnięcia konsekwencji m.in. „od tych, którzy dopuścili do sytuacji, w której brak sprzętu ochronnego, w której brakuje jasnych kanałów przekazania informacji o obowiązujących procedurach”. Jego zdaniem, tacy politycy i urzędnicy jak szef resortu zdrowia, Łukasz Szumowski, są „narażeni na wieloletnie zaniedbania, które muszą w ciągu kilku tygodni nadrobić”.

W opinii Krzysztofa Bosaka, w tym czasie egzaminu nie zdali ani politycy obozu rządzącego, ani opozycji, a cześć z nich najwyraźniej uważa, że „kryzysową sytuację nadal może wykorzystywać do kampanii wyborczej”.

Zasadniczym elementem wystąpienia Bosaka było zaprezentowanie 27 tez jego programu „Nowy porządek”. Podkreślił, że podstawowym celem tego programu jest wzmocnienie państwa.

Zdaniem kandydata Konfederacji, Polska „musi stać się nowoczesną republiką”, w której podmiotem władzy ma być naród, a w centrum zadań państwa powinna stać realizacja dobra narodu. Opowiedział się też za wydłużeniem kadencji prezydenta do 7 lat, bez możliwości ubiegania się o reelekcję, a także za wzmocnieniem pozycji premiera, który miałby posiadać pełnię władzy wykonawczej. Postulował też reformę Senatu, który mieliby tworzyć przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele związków przedsiębiorców, pracodawców, związków zawodowych oraz innych organizacji społecznych, a także byli prezydenci, zasiadający w nim dożywotnio.

Bosak opowiedział się też za przekazaniem instytucji kontrolnych (np. NIK, CBA) w ręce opozycji, wzmocnieniem kontroli władzy przez parlament i wprowadzeniem odpowiedzialności karnej członków rządu. Postulował też model mieszany w ordynacji wyborczej do Sejmu z przedłużeniem kadencji do 5 lat, przy zredukowaniu liczba posłów o połowę, do 230.

Jednym z punktów programu jest też wprowadzenie okręgów polonijnych. Jak czytamy w treści dokumenty zamieszczonego w sieci:

„Wielka rzesza Polaków mieszkających poza granicami Ojczyzny to ogromny potencjał. Państwo polskie ponosi odpowiedzialność za utrzymanie relacji z nimi. Dlatego należy rodakom zza granicy umożliwić zaangażowanie w życie polityczne kraju poprzez wybory do Sejmu. W tym celu należy wprowadzić do Konstytucji Polonijne Okręgi Wyborcze, z których część posłów będzie wybierana za granicą przez mieszkających tam obywateli polskich. To da jasny sygnał politycznej jedności narodu ponad granicami państw i da impuls do samoorganizacji Polonii i kresowych Polaków. To także zwiększy ich wpływ i wzmocni ich głos, który obecnie w polskim parlamencie jest niesłyszany. Tak wybrani posłowie wniosą do Sejmu nowe spojrzenia, odmienne doświadczenia, poszerzą horyzonty i wzmocnią rolę Sejmu jako ośrodka skupiającego rzeczywistą elitę polityczną narodu”.

Wśród tez Krzysztofa Bosaka znalazły się też postulaty, by uczynić polską konstytucję nadrzędną wobec wszystkich innych aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych. Uważa, że do ustawy zasadniczej należy wpisać posiadanie własnej waluty oraz wprowadzić zasadę, że „polskich sądów nie obowiązuje wykładnia prawa tworzona przez międzynarodowe instytucje sądownicze”.

W programie kandydata Konfederacji znalazły się też takie postulaty, jak oparcie ładu społecznego na etyce chrześcijańskiej, ochrona małżeństwa i rodziny i wykluczenie prawnego uprzywilejowania lub uznawania jakichkolwiek innych związków partnerskich czy homoseksualnych, konstytucyjna ochrona dwóch płci, pełna ochrona życia, wprowadzenie zasady pomocniczości, wolność gospodarcza i zakaz uchwalania budżetu z deficytem, a także narodowa własność bogactw naturalnych.

Zaznaczał też, że posiadanie polskiego obywatelstwa jest szczególnym wyróżnieniem:

„Nadanie obywatelstwa komuś, kto nie uzyskał do niego prawa w wyniku urodzenia, powinno mieć miejsce wyłącznie w rzadkich, wręcz wyjątkowych przypadkach. Kandydat na obywatela musi przekonująco wykazać, że jest osobą w pełni zasymilowaną z narodem polskim. Wobec każdej takiej osoby powinien istnieć wymóg m.in. wykazania bardzo dobrej znajomości języka i kultury polskiej, a także długotrwałego zamieszkania i zatrudnienia w Polsce”.

Ponadto, zaproponował też dożywotnie powoływanie członków KRS, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, których mógłby powoływać wyłącznie prezydent.

Rzeczniczka sztabu Bosak2020 Anna Bryłka poinformowała, że pierwszą tego rodzaju konwencję w Polsce on-line obserwowało kilkaset tysięcy internautów.

Przeczytaj: Bosak dla Kresy.pl: Prezydent RP w roli adwokata Ukrainy to deprecjonowanie roli głowy państwa

Czytaj także: Bosak dla Kresy.pl: Polityka wielowektorowa to praktyczna realizacja dumy narodowej

youtube / twitter.com / bosak2020.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz