Żandarmeria Wojskowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 14 stycznia 5 osób – dwóch czynnych oficerów Wojska Polskiego, jednego byłego oraz dwóch przedsiębiorców. W związku z nieprawidłowościami przy przetargach wszyscy usłyszeli zarzuty postawione przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

Materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zarzuty dotyczą wchodzenia w zmowy przetargowe, wręczania i przyjmowania łapówek przez oficerów pracujących  w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz udzielania informacji z postępowań przetargowych – wedle informacji do których dotarło RMF FM chodziło o przetargi na umundurowanie, wyposażenie żołnierzy i namioty.

Zatrzymani oficerowie to: płk. Paweł M. – Zastępca Szefa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, były szef Szefostwa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy płk. rezerwy Krzysztof B., oraz Szef Wydziału Materiałowego 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim mjr. Arkadiusz R. Zatrzymani przedsiębiorcy to Mirosław S. i Tomasz K.

Wszyscy trzej oficerowie usłyszeli zarzuty popełnienia czynów polegających na ujawnienia informacji niejawnych poprzez funkcjonariusza publicznego (art. 266 par. 2 kk).

Obaj przedsiębiorcy zostali oskarżeni o udzielanie korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu (art. 229 par. 1 kk) m.in. w postaci pieniędzy w kwocie 200 tysięcy złotych, a także wycieczki do Zanzibaru, czy telefonu komórkowego.

Krzysztof B., Arkadiusz R. i Tomasz K usłyszeli zarzuty zakłócania przetargu publicznego (art. 305 kk). Arkadiusza R. oskarżono o przyjęcie korzyści majątkowych (art.228 par. 1 kk). Paweł M. ponadto usłyszał zarzut uzależnieniania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej (art. 228 par. 4 kk).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec Pawła M., Arkadiusza R. i Tomasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec Krzysztofa B i Mirosława S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

W tej chwili śledztwo prowadzi Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Kresy.pl / RMF FM / Do Rzeczy

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply