Gospodarki państw Europy Środkowo-Wschodniej notują solidne wzrosty PKB pomimo spowolnienia gospodarczego w krajach „starej” Unii – pisze portal Forsal. Pokazują to statystyki wzrostu PKB za drugi kwartał bieżącego roku opublikowane w środę przez Eurostat.

W całej Unii Europejskiej wyrównany sezonowo PKB w II kwartału 2019 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 1,3 proc. Jednak gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej rozwijają się znacznie szybciej od gospodarek zachodniej Europy.

Najszybciej w UE rośnie gospodarka Węgier, której PKB z II kwartału wzrósł o 5,1 proc. w porównaniu z PKB z analogicznego okresu roku ubiegłego. Węgrom niewiele ustępują Rumunia (4,6 proc.), Polska (4,1 proc.) i Litwa (4 proc.). Nieco wolniej rośnie PKB Czech (2,7 proc), Słowacji (2,5 proc.) czy Bułgarii (3,3 proc.), lecz wciąż jest to sporo powyżej unijnej średniej.

Na drugim biegunie znajdują się Włochy (bez zmiany PKB) i Niemcy (0,4 proc.). W przypadku tego ostatniego państwa niepokojący jest spadek PKB w stosunku do pierwszego kwartału br. o 0,1 proc. Oznacza to, że po przejściowym ożywieniu na przełomie lat 2018/2019, największa gospodarka UE ponownie zwolniła. Kilka gospodarek „starej” Unii rozwija się w tempie zbliżonym do średniej – np. Francja (1,3 proc.) czy Belgia (1,2 proc.).

Według Forsalu powołującego się na agencję Bloomberg różnice pomiędzy „starą” a „nową” Unią wynikają z tego, że Europa Zachodnia w większym stopniu cierpi z powodu globalnych wojen handlowych, a także z powodu polityk stymulacyjnych poszczególnych państw. Portal cytuje opinie, że w dłuższej perspektywie spowolnienie gospodarcze w Europie Zachodniej musi odbić się na poziomie rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, choć różnice między wschodem a zachodem UE pozostaną widoczne.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że według danych niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w lipcu br. w stosunku rocznym o 5,2 proc. Taki wskaźnik to najgorszy wynik niemieckiego gospodarki od 2009 r.

Kresy.pl / forsal.pl / ec.europa.eu
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz