W 2019 roku najbogatsza grupa 10 proc. fińskiego społeczeństwa posiadała blisko 50 procent wszystkich aktywów netto w kraju. Jednocześnie, połowa fińskich gospodarstw domowych posiadało tylko około 5,4 majątku narodowego netto, a 60 proc. było zadłużonych.

Portal Nord News podaje, że według raportu fińskiej służby statystycznej mediana wartości netto gospodarstw domowych w 2019 roku wyniosła 104 tys. euro, ale 25 proc. gospodarstw domowych miało majątek netto przekraczający 257 900 euro. Dla porównania, w drugim kwartylu było to mniej niż 9 400 euro.

Zaznaczono, że wartość netto odnosi się do salda netto gospodarstwa domowego lub wartości majątku gospodarstwa domowego pomniejszonej o zobowiązania. Aktywa gospodarstwa domowego obejmują takie pozycje, jak rachunki bankowe, fundusze emerytalne, inwestycje, aktywa lub pojazdy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Najbardziej zamożne były gospodarstwa domowe osób w wieku 65-74 lata. Średnia wartość neto ich majątku wynosiła około 214,8 tys. euro, czyli ponad dwa razy więcej niż mediana. W raporcie zaznaczono, że majątek koncentruje się w w najbogatszej grupie 10 proc. społeczeństwa, która w 2019 roku posiadał blisko połowę wszystkich aktywów netto.

Jak podano, te najbogatsze 10 proc. Finów stopniowo bogaciło się w ciągu ostatnich parudziesięciu lat. W 1988 roku w ich posiadaniu była 1/3 bogactwa kraju (36,6 proc.). W 2009 roku było to już prawie 44 proc., a dziesięć lat później – 49,6 proc.

Jednocześnie, połowa fińskich gospodarstw domowych posiada tylko około 5,4 majątku narodowego netto. W 1988 roku było to 10,2 proc. To oznacza, że różnice w zamożności między bogatymi a biednymi w Finlandii są coraz większe.

Według danych fińskiego urzędu statystycznego, najpowszechniej posiadanymi aktywami były depozyty bankowe (98 proc.), a dalej samochody i inne środki transportu (72 proc.), domy (65 proc.), a także akcje giełdowe i udziały w funduszach inwestycyjnych (43 proc.).

Najbardziej znaczącymi aktywami pod względem wartości były mieszkania własnościowe. Stanowiły one prawie połowę wszystkich posiadanych przez Finów aktywów. Na drugim miejscu były inne mieszkania, takie jak domy letniskowe, stanowiące ponad 10 proc. całości aktywów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Nord News zaznacza, że wzrost zróżnicowania aktywów częściowo wynika z różnic w wartości mieszkań w różnych częściach Finlandii, gdyż ceny domów wzrosły bardziej niż w pozostałej części kraju, zwłaszcza na obszarze metropolii helsińskiej, czyli tzw. Wielkich Helsinek. Ponadto, zamożność najbogatszy wzrosła dzięki rosnącym cenom akcji giełdowych.

Dane statystyczne pokazały też, że trzy na pięć gospodarstw domowych w Finlandii było zadłużonych. Z tego około 16 proc. miało w 2019 roku długi ponad trzykrotnie przewyższające ich całkowitych dochodów w 2019 r. Co czwarte zadłużone fińskie gospodarstwo miało zadłużenie na poziomie przekraczającym 75 proc. wartości majątku.

Jak pisaliśmy, w 2019 roku poziom żywych urodzeń dzieci był w Finlandii najniższy od ponad 150 lat. Poziom dzietność w tym kraju znacznie obniżyła się w ciągu dekady. Jednocześnie, mimo wyraźnie ujemnego wskaźnika przyrostu naturalnego liczba ludności Finlandii zwiększyła się w 2019 roku o ok. 9,5 tys. osób, to jest do ok. 5 mln 527 tys. mieszkańców. „Wzrost populacji wynika z salda migracji: imigrantów było o 17,9 tys. więcej niż osób emigrujących z kraju” – pisał Business Insider.

Przeczytaj: Muzułmanka: w Finlandii jest za dużo Finów – ale imigracja ten problem rozwiąże [+VIDEO]

nord.news / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz