Od 24 lutego do Polski przyjechało 1,624 mln osób uciekających z Ukrainy – przekazała w sobotę Straż Graniczna.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że do godz. 15.00 z Ukrainy przyjechało do Polski 46,4 tys. uchodźców (4 proc. więcej niż dzień wcześniej). Od 24 lutego do Polski przyjechało 1,624 mln osób uciekających z Ukrainy.

Informowaliśmy, że wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zwróciła uwagę w piątek, że dla Polski wyzwaniem jest poradzenie sobie z 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, a może ich być jeszcze 2-3 razy więcej. Jej zdaniem, nasz kraj tego nie udźwignie i rząd już powinien rozmawiać o ich relokacji na poziomie Europy.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poinformował w piątek, że spośród 1,5 mln uchodźców, którzy zostali przyjęci przez Polskę do piątku, 650-700 tys. to są dzieci – 24 tys. z nich trafiło do szkół. Minister nie wykluczył, że polskie placówki zaczną zatrudniać ukraińskich nauczycieli. Dodał, że gdyby ukraińscy nauczyciele chcieli zostać dłużej w Polsce to będą mieli taką możliwość. „W tej samej specustawie mamy delegację ustawową do rozporządzenia, które będę mógł wydać, które będzie regulowało tego rodzaju procedurę. Będzie ona bardzo plastyczna, elastyczna w uznawaniu uprawnień nauczycielskich nauczycieli ukraińskich” – przekazał polityk.

W środę Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Przyjęta w środę specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W nocy z piątku na sobotę specustawa wraz z poprawkami została przyjęta przez Senat. Jedna z senackich poprawek zakłada, że osoba objęta przepisami ustawy nie musi przybyć do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Inna poprawka zakłada, że pomocą mają zostać objęte także osoby, które przybyły z Ukrainy, nie są obywatelami tego państwa ani obywatelami Polski, lecz miały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kolejna poprawka przewiduje objęcie pomocą również Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy – zwraca uwagę portal Money.pl

money.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply