W ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost liczby cudzoziemców przebywających w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Najliczniejsze grupy to Ukraińcy i Gruzini – wynika z danych przekazanych portalowi Kresy.pl przez Służbę Więzienną.

Na dzień 25 lipca br. w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało 77416 osadzonych. Cudzoziemcy stanowili 2175 z nich. Dla porównania w maju 2021 roku w Polsce osadzonych było 71148 osób, w tym około 1,3 tys. cudzoziemców. Wówczas cudzoziemcy stanowili 1,9 proc. populacji osadzonych, dziś – prawie 3 proc.

Dane przekazane portalowi Kresy.pl przez Służbę Więzienną wskazują, że obecnie najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy – 956 osób (406 tymczasowo aresztowanych, 545 skazanych, 5 ukaranych). Na drugim miejscu uplasowali się obywatele Gruzji – 349 (214 tymczasowo aresztowanych, 133 skazanych i 2 ukaranych). Z kolei tymczasowo aresztowanych i skazanych Białorusinów jest łącznie 128.

Dla porównania w maju 2021 roku przebywało tam 541 Ukraińców, 111 Gruzinów i 76 Białorusinów.

Zobacz także: Przemytnicy nielegalnych imigrantów. SG: Dominują Ukraińcy i Gruzini

Kolejne miejsca zajmują obecnie obywatele Rosji – 95, Mołdawii – 70, Rumunii – 57, Niemiec – 28, Wietnamu – 27, Litwy – 25, Uzbekistanu – 24, Indii – 19, Łotwy – 18, Słowacji – 18 i Nigerii – 16.

W polskich jednostkach penitencjarnych znajdują się aktualnie także pojedynczy przedstawiciele kilkudziesięciu innych narodowości.

W przypadku 43 osób wskazano narodowość “nieustaloną” .

Przypomnijmy, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. wśród 4695 cudzoziemców podejrzanych o przestępstwa statystycznie najwięcej było obywateli Ukrainy – 2288 osób, Gruzji – 901, Białorusi – 277 oraz Mołdawii – 228 i Rosji – 80.

Kolejne miejsca zajęli obywatele Rumuni (69 osób), Niemiec (67), Bułgarii (63) i Czech (51 osób). Pozostali pochodzą z Łotwy, Litwy, Uzbekistanu, Słowacji, Armenii, Azerbejdżanu i Turcji.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply