Węgry zobowiązały się w niedzielę dotrzymać wszystkich swoich zobowiązań wobec Komisji Europejskiej dotyczących odblokowania funduszy Unii Europejskiej po tym, jak władza wykonawcza UE zaproponowała zawieszenie około 7,5 miliarda euro dla Węgier.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Węgry zobowiązały się w niedzielę dotrzymać wszystkich swoich zobowiązań wobec Komisji Europejskiej dotyczących odblokowania funduszy Unii Europejskiej po tym, jak władza wykonawcza UE zaproponowała zawieszenie około 7,5 miliarda euro dla Węgier.

Minister rozwoju Tibor Navracsics, odpowiedzialny za negocjacje z UE, wyraził nadzieję, że działania Węgier wystarczą, aby przekonać Komisję Europejską, że zostaną wdrożone wystarczające zabezpieczenia w celu ochrony funduszy unijnych.

Komisja Europejska zaleciła w niedzielę zawieszenie około 7,5 miliarda euro z Funduszu Spójności dla Węgier. Decyzję poparł komisarz Janusz Wojciechowski z PiS.

“Chodzi o naruszenia praworządności, które zagrażają wykorzystaniu i zarządzaniu funduszami UE” – powiedział komisarz UE ds. budżetu Johannes Hahn. “Nie możemy stwierdzić, że budżet UE jest wystarczająco chroniony”.

Zdaniem KE w węgierskich przepisach istnieją systemowe nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych, niewystarczające zabezpieczenia przed konfliktami interesów, uchybienia w skutecznym ściganiu oraz niedociągnięcia w innych środkach zwalczania przekupstwa.

Hahn powiedział, że Komisja zaleca zawieszenie około jednej trzeciej funduszy spójności przewidzianych dla Węgier ze wspólnego budżetu bloku na lata 2021-27 o łącznej wartości 1,1 biliona euro.

Wspomniane 7,5 mld euro to 5% szacowanego PKB na 2022 rok. Kraje UE mają teraz do trzech miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie wniosku. Hahn powiedział, że ostatnia obietnica Węgier dotycząca odpowiedzi na krytykę UE była znaczącym krokiem we właściwym kierunku, ale musi zostać przełożona na nowe przepisy i praktyczne działania.

Zauważmy, że Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Wojciechowski z PiS, poparł decyzję Komisji Europejskiej. Wojciechowski w odpowiedzi na krytykę ze strony Krzysztofa Bosaka z Konfederacji argumentował, że jego decyzja nie różniła się od decyzji komisarza z Węgier.

Zobacz też: Parlament Europejski zatwierdził 5 mld euro pożyczki dla Ukrainy

Przypomnijmy, że w sprawozdaniu przyjętym w czwartek przez Parlament Europejski, europosłowie potępiają “rozmyślne i systematyczne wysiłki rządu węgierskiego” mające na celu podważenie wartości europejskich i domaga się wyników działań z art. 7. PE nazywa Węgry “autokracją wyborczą”.

“Brak zdecydowanych działań UE przyczynił się do powstania hybrydowego reżimu autokracji wyborczej, czyli systemu konstytucyjnego, w którym odbywają się wybory, ale brak jest poszanowania dla demokratycznych norm i standardów” – czytamy w komunikacie.

Sprawozdanie przyjęto w czwartek 433 głosami do 123, przy 28 wstrzymujących się.

Kresy.pl/Reuters

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply