W Białymstoku, 12.02.2021 r. odbyła się Gala rozstrzygająca IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Konkurs ten pozwala na kreatywne odniesienie się do wielkiego dorobku intelektualnego jednego z najważniejszych Mężów Stanu i ojca niepodległości Polski.

Uroczystości odbyły się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, do której z całej Polski przyjechała nagrodzona młodzież wraz z nauczycielami. Wydarzenie otworzył inicjator konkursu, prezes Fundacji Obowiązek Polski, Dariusz Wasilewski, który podkreślił, że to dzięki chęci i aktywności samej młodzieży odbywa się ta uroczystość. Wyraził zadowolenie, że tak wiele autorytetów poparło ideę Konkursu „Jest to ważne bo młodzież i nauczyciele widzą, że nie są sami, że docenia się zajmowanie patriotyzmem”. Podkreślił również znaczenie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego troszczącego się też o młode pokolenie w zdobywaniu wiedzy o spuściźnie Dmowskiego. Od wielu lat z dziełem Konkursu współpracuje Instytut Pamięci Narodowej, Metropolita Białostocki ks. abp T. Wojda, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, a i osobiście zaangażowany wojewoda podlaski pan B. Paszkowski. W tym roku bardzo ważną rolę odegrało Ministerstwa Edukacji i Nauki, które przekazało informację o konkursie do szkół. W trakcie zdalnego nauczania było to bardzo ważne, gdyż wiele osób dostało szansę na wzięcie udziału w konkursie.

Dzięki staraniom Fundacji Obowiązek Polski, wokół konkursu powstaje środowisko, któremu zależy na wyzwalaniu w młodym pokoleniu samodzielnego, pro-polskiego myślenia, analizowania rzeczywistości. W tym roku w szczególności były to: firma „SaMASZ” (inż. A. Stolarski), wydawnictwo Capitalbook (Adam Gucwa), Dębogóra (Bogusław Kiernicki), Myśl Polska (Przemysław Piasta), IW PAX (Maciej Szepietowski), Młodzież Wszechpolska, Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego (Mariusz Kotas), Narodowy Instytut Społeczny oraz wiele mediów tj. wSieci Historii, Myśl Polska, Kresy.pl, Media Narodowe, portale HistMag, Historykon, narodowiec.net i wiele innych stron, grup w mediach społecznościowych.

Z kolei Przewodniczący Kapituły Konkursowej, dr Tomasz Madras podkreślił wysoki poziom prac, których liczba była rekordowa. Docenił wysiłek młodzieży w przygotowaniu esejów, które w tym roku miały dokonać interpretacji cytatu z Myśli nowoczesnego Polaka, „Obowiązki względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą”.

Nagrody wręczyli wiceminister Edukacji i Nauki, pan Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdana Paszkowskiego oraz wicewojewoda dr Tomasz Madras i Dariusz Wasilewski. Wśród nagród konkursowych pojawiły się: komputery, czytniki, ebooki oraz interesujące książki, wśród nich beletrystyka Zofia Kossak-Szczuckiej, ciekawa biografia-album opisująca sylwetkę Romana Dmowskiego, czy jego autorstwa książka Świat powojenny i Polska .

Laureatami zostało 16 osób, z czego głównymi zwycięzcami osoby z miejsc od I do VI (z dwoma miejscami drugimi) a dziewięciorgu zostały przyznane wyróżnienia. Najwyżej oceniono pracę Kacpra Bieńki z Ząbkowic Śląskich, drugie miejsce zajęły Beata Olszewska z Lęborka oraz Iwona Łazarów z Legnicy, trzecie natomiast przypadło Szymonowi Szczęsnemu z Krakowa. Dla jednego z uczestników przygotowana została również specjalna nagroda od dyrektora Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego Pana Mateusza Kotasa w postaci pięknie oprawionego, drugiego wydania “Polityki Polskiej i Odbudowania Państwa” Dmowskiego z 1926 r. Zaszczyt ten przypadł Ignacemu Chachule z Tomaszowa Mazowieckiego.

Oprócz uczniów nagrodzeni zostali także nauczyciele szczególnie aktywni w promocji konkursu oraz przygotowujący swoich podopiecznych. Wyróżnienia i nagrody przyznano trzynastu  nauczycielom, z których na szczególne wyróżnienia zasłużył Pan Ryszard Kotowski z Lublina, który okazał się rekordzistą pod względem ilości uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. Z kolei Pan Wojciech Sala z Sędziszowa Małopolskiego, przygotował aż dwie uczennice, które  znalazły się w ścisłym gronie laureatów: Katarzynę Ozgę oraz Magdalene Ochał. Jak sam przyznaje „nasze liceum zawsze miało na celu kultywowanie wartości patriotycznych i z tego względu też zainteresowanie uczniów kieruje się właśnie w tę stronę i myślę, że jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość (…)”.  Podziękował również organizatorom konkursu za przybliżanie sylwetki Romana Dmowskiego tak ważnego w procesie wychowawczym.

„Swoje 5 minut” po etapie nagrodzenia laureatów mieli goście specjalni gali. Jako pierwszy głos zabrał minister Dariusz Piontkowski, który podziękował uczniom, nauczycielom, ale zwłaszcza obecnym na gali rodzicom laureatów za wychowanie dzieci w duchu patriotycznych wartości. „To wam wszystkim należą się podziękowania, ponieważ to wy będziecie chlubą naszego państwa, naszego narodu” – podsumował wiceminister Edukacji i Nauki. Piękne słowa skierował również Pan Bohdan Paszkowski, dla którego obecność tak wielu osób z miejsc bardzo oddalonych od Białegostoku było świadectwem jedności Polski oraz „skupienia nas wszystkich wokół spraw ojczyzny”. Wojewoda Podlaski zaznaczył również, że ma nadzieję na przenoszenie nauk Romana Dmowskiego na grunt współczesny i przyszły przez obecną na gali młodzież. Pan dr Krzysztof Sychowicz, naczelnik białostockiego oddziału IPN, stwierdził że „Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim wpisuje się w pewien ciąg działań edukacyjnych przypominania, promowania i uświadamiania też olbrzymiej części osób, iż ruch narodowy położył olbrzymie fundamenty u podstaw powstania państwa polskiego, zawsze był z tym państwem związany i jego członkowie przelewali krew w walce o Polski wolność i niepodległość.”

Na zakończenie prezes Fundacji Obowiązek Polski Dariusz Wasilewski podkreślił, że konkurs poniekąd organizowała wsparta autorytetami sama młodzież czego dowodem jest kluczowa obsługa konkursu czyli sekretarz Kinga Dubrawska i prowadzący galę Michał Mikucki, którzy na co dzień działają w Młodzieży Wszechpolskiej .

Ostatnim punktem był wykład profesora Jana Żaryna. Naukowiec opowiedział mało znane wycinki z młodości twórcy Narodowej Demokracji. Wspomniał o wielkim zaangażowaniu Dmowskiego w życiu społecznym od najmłodszych lat. Pierwsze jego działanie na rzecz narodu polskiego profesor datuje na rok 1875, wtedy to młody Dmowski miał dopiero 11 lat – gdy zaczął uczęszczać do gimnazjum stworzył swoją pierwszą organizację konspiracyjną, która nosiła nazwę „Strażnica”. Jak tłumaczy prezes Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, było to spowodowane najprawdopodobniej niezgodą młodych ludzi, z Dmowskim na czele, na obraz po powstańczej klęscei, a szczególnie jej odbicia się na polskim społeczeństwie, które przez to stało się bierniejsze i nie widziało już nadziei na odzyskanie niepodległości. Zwraca też uwagę na to, że w obliczu tych traumatycznych nastrojów społecznych Dmowski nie widział potrzeby przykładania się do nauki. Błąd ten wyperswadował mu ojciec, dzięki czemu młodzieniec zaczął zdawać sobie sprawę z wagi edukacji w kontekście działania dla narodu. Dopiero zdanie matury w wieku 22 lat i pójście na studia przyrodnicze rozpoczyna jego sukcesywny samorozwój, gdzie już po 4 latach uzyskuje tytuł doktorski. Był też równolegle, jak wiadomo, aktywny politycznie. W roku 1891 z kolei, czyli będąc nadal bardzo młodym, organizował jedną z największych jak na tamte czasy, manifestację patriotyczną w rocznicę Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie można uznać za sukces, zdaniem profesora Żaryna, mimo licznych aresztowań. Dmowski uniknął  zatrzymania, gdyż wyjechał do Szwajcarii, lecz po jakimś czasie stwierdził, że jego miejsce jest w Polsce. Wrócił i został pojmany, spędzi w celi pół roku, po czym został wypuszczony i wygnany poza Warszawę. Po jakimś czasie  zdał sobie sprawę, że aby działać skutecznie musi być w Warszawie, zdobył przepustkę na okres choroby jego matki, lecz nie zamierzał już wyjechać znów na wieś. Przedarł się dzięki znajomościom i podstępnemu przebraniu do zaboru austriackiego.  I w ten sposób kończy swoją młodzieńczą historię, jak mówi prof. Jan Żaryn, która była przepełniona fantazyjnym działaniem na rzecz polskiej niepodległości oraz okraszona licznymi poświęceniami. Mówca przypieczętował swoją wypowiedź zapewnieniami o dalszej współpracy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej przy następnych edycjach Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Konkursowi patronowała Fundacja PGE.

FOP

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply