Podczas restauracji dawnego klasztoru dominikanów w Podkamieniu (obecnie rejon brodzki na Ukrainie) robotnicy zniszczyli dziesiątki starych grobów, przenieśli i zniszczyli jedenaście nagrobków, zignorowali też zalecenia archeologów naruszając warstwę kulturową. – podał portal Galinfo powołując się na służbę prasową centrum naukowo-badawczego „Ratownicza Służba Archeologiczna”.

Restauracja dawnego klasztoru dominikanów (obecnie znajdującego się w rękach greckokatolickiego zakonu studytów), będącego na Ukrainie zabytkiem o znaczeniu krajowym, odbywa się od 2018 roku w ramach projektu „Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako instrument promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu ukraińsko-polskim”. Projekt jest współfinansowany przez unijny program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach projektu na terenie dziedzińca klasztoru prowadzono prace archeologiczne.

Jak podaje Galinfo, w czerwcu podczas wstępnych prac archeologicznych archeolodzy odkryli na dziedzińcu, wewnątrz murów obronnych klasztoru część starego cmentarza. Odkryto płyty nagrobne i pozostałości 28 miejsc pochówku. Część pochówków była dziecięca. Według archeologów cmentarz funkcjonował tu od początku XVII wieku. Badacze zalecili korektę projektu pod kątem zmiany poziomu obniżenia dziedzińca i nalegali na zachowanie tych nagrobków, które odkryto w stanie nienaruszonym.

„Wczoraj, 16 lipca, podczas monitorowania prac w Podkameniu zaskoczyło nas bardzo, że zignorowano wszystkie nasze zalecenia. Budowniczowie zniszczyli część cmentarza, przenieśli i uszkodzili 11 płyt nagrobnych, przez co straciliśmy ważne informacje: teraz tych płyt nie można przypisać do konkretnych miejsc i nagrobków”- powiedział archeolog z „Ratowniczej Służby Archeologicznej” Ołeksandr Siłajew.

„Ratownicza Służba Archeologiczna” przygotowała już odpowiedni apel do władz, które są zleceniodawcą robót, z wymogiem natychmiastowego wstrzymania robót ziemnych i zapewnienia zachowania starego cmentarza, który określono jako integralną część kompleksu klasztoru dominikanów. Jak stwierdzono, dalsze prace ziemne są możliwe tylko przy udziale archeologów i przy uwzględnieniu ich wniosków i zaleceń.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, w październiku ub. roku lwowski portal Zaxid.net informował, że na restaurację zabytku przeznaczono 28,6 mln hrywien (równowartość ok. 3,9 mln zł). W ramach tych środków zwycięzca przetargu powinien odrestaurować wszystkie fasady budowli, przeprowadzić prace archeologiczne wokół kompleksu, odrestaurować mury oraz dzwonnicę a także wykonać remont wewnątrz budowli – odrestaurować ściany, schody, chór, podłogi i drzwi oraz założyć instalację przeciwpożarową.

W Podkamieniu znajduje się malowniczo położony kościół i klasztor dominikanów, którego czasy świetności przypadają na XVII-XVIII wiek. Miejscowość słynącą z cudownego obrazu Matki Bożej Podkamieńskiej nazywano czasem „podolską Częstochową”. W 1944 roku kościół i klasztor wraz z całą miejscowością stał się areną jednej z największych rzezi UPA – w marcu 1944 roku w ciągu dni zamordowano w Podkamieniu kilkuset Polaków.

Kresy.pl / Galinfo
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz