Instytut Polonika: Polacy nie wiedzą o istnieniu polskiego dziedzictwa na Kresach i za granicą

Polacy, szczególnie młodzi, nie mają świadomości istnienia polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym na Kresach – tak wynika z badania przeprowadzonego dla Instytutu POLONIKA. Okazuje się też, że mniej niż połowa polskich podręczników zawiera wzmianki o polskim dziedzictwie za granicą.

Wyniki badań w tej sprawie zostały zaprezentowane podczas seminarium przez dyrektorkę Instytutu POLONIKA, Dorotę Janiszewską-Jakubiak. Przeprowadzono je w czerwcu br. wraz z Instytutem ARC Rynek i Opinia. Jak tłumaczył Piotr Jamski, „badanie to ma pomóc wyznaczać kierunki działań w obszarze popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży”.

W badaniu wzięli udział uczniowie podzieleni na kilka grup wiekowych oraz nauczyciele. Zaprezentowano im na fotografiach najbardziej znane obiekty polskiej kultury znajdujące się za granicą, w tym na Kresach, takie jak zamek w Trokach, Kamieniec Podolski, cmentarz Łyczakowski, kaplica Boimów, Ostra Brama, Czarny Anioł Na Rossie. Pokazano też obiekty takie jak pomnik Chrystusa w Rio, nagrobek Chopina w Paryżu czy cmentarz na Monte Cassino.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Okazuje się, że miejsca te były respondentom mało znane, a tylko nieliczni potrafili powiedzieć, gdzie one się znajdują. Ponadto, uczniowie praktycznie nie znali pojęcia „polskie dziedzictwo kulturowe za granicą”, a pojęcia „polonik” oraz „polonicum” były im zupełnie nieznane.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uznali, że najbardziej atrakcyjne formy popularyzowania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym to narzędzia internetowe, m.in. Facebook, YouTube i aplikacje mobilne.

Respondentów zapytano też, czy w czasie podróży zagranicznych poszukują miejsc, zabytków lub zdarzeń związanych z polską kulturą. Aż 92 proc. badanych zadeklarowało, że ślady polskiej kultury za granicą ich nie interesują.

Ponadto, analizie poddano 219 podręczników szkolnych. Wyniki określono mianem symptomatycznych – tylko w 40 proc. z nich znajdowały się wzmianki o polskim dziedzictwie za granicą.

– Z badań tych wynika, że Polacy mają małą świadomość istnienia polskiego dziedzictwa kulturowego poza współczesnymi granicami kraju, a zamiast wiedzy w tym obszarze posługują się intuicją – mówi Piotr Jamski. – Wskazuje to na konieczność istnienia wyspecjalizowanej instytucji, której celem jest nie tylko zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą, lecz także kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego.

Instytut, którego pełna nazwa brzmi Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, to wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której zadaniem jest badanie, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Swoje cele realizuje poprzez projekty naukowo-badawcze, konserwatorskie, informacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Dwa zasadnicze obszary działań do dziedzictwo historycznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i dorobek kulturowy wielu generacji polskiego wychodźstwa w krajach niemal całego świata. Instytut został powołany w grudniu 2017 roku przez ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.

Przeczytaj: Węgierski rząd podwoi świadczenia dla Węgrów z Zakarpacia

Czytaj również: 100 mln zł od PiS na Cmentarz Żydowski w Warszawie – 10 razy więcej niż na całe dziedzictwo narodowe na Kresach

rp.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz