16 stycznia na Ukrainie wejdą w życie przepisy nowej ustawy językowej, która wprowadza monopol języka ukraińskiego w działalności reklamowej.

Już od czwartku obowiązywać zacznie artykuł 32 ustawy „o zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” przyjętej w kwietniu zeszłego roku. Służba prasowa Narodowej Rady do Spraw Telewizji Radiofonii przypomniała w poniedziałek, że zgodnie z tym przepisem od 16 stycznia wszystkie treści reklamowe w mediach audiowizualnych i tekstowych mogą być przekazywane tylko w języku ukraińskim.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przepis zakłada jednak, że w przypadku środków masowego przekazu nadających spoza granic Ukrainy możliwe będzie używanie w materiałach reklamowych używanie jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej na równi z językiem państwowym Ukrainy. W przypadku gazet wydawanych w jednym z języków urzędowych UE reklamy także będą mogły ukazywać się właśnie w tym języku.

Natomiast jak poinformował portal Zachid.net możliwość używania w przekazie reklamowym języków mniejszości narodowych i etnicznych ma zostać uregulowany poprzez osobną ustawę, która ma określić prawa wspólnot mniejszościowych, a która jeszcze nie została uchwalona.

Za naruszenie wspomnianych przepisów grozi grzywna w wysokości 200-300 stawek minimum socjalnego.

Ustawa o „zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” została uchwalona przez Radę Najwyższą w kwietniu bieżącego roku. Ustawa utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie. Przedstawiciele władz państwowych, sądów i prokuratury, oficerowie zawodowi, a także nauczyciele i lekarze mają obowiązek posługiwania się oficjalnie językiem ukraińskim. Ustawa obliguje każdego obywatela do władania ukraińskim jako językiem swojego obywatelstwa. Zasięg ustawy, jak zapewniono, ma nie dotyczyć sfery osobistej a także religijnej. Nadzór nad egzekwowaniem ustawy ma sprawować nowa instytucja – Komisarz (Pełnomocnik) ds. ochrony języka państwowego. Za złamanie nowego prawa przewidziano grzywny – najwyższe za naruszenia w sferze mediów drukowanych, nieco mniejsze za naruszenia w sferze administracyjno-urzędowej i najniższe w takich sferach, jak edukacja, nauka, kultura, wydawnictwa książkowe, interfejsy elektroniczne, reklama, służba zdrowia.

Tak skonstruowana ustawa oznacza uszczuplenie praw przedstawicieli licznych na Ukrainie mniejszości narodowych, które do tej pory miały prawo urzędowego używania języka ojczystego swojej narodowości w jednostkach administracyjnych w których stanowiły istotną część ludności. Uszczuplenie praw społeczności mniejszościowych spowodowało protesty i działania ich narodowych ojczyzn. Najbardziej zdecydowanie przeciw nowej ukraińskiej ustawie językowej występują Węgry, walczące w interesie 156 tys. Madziarów zamieszkujących należące obecnie do Ukrainy Zakarpacie. Władze Węgier blokują kontakty między NATO a Ukrainą na wysokim szczeblu politycznym, czyniąc warunkiem ich odblokowania zmianę kontrowersyjnej ustawy językowej.

zaxid.net/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz