Rosja wprowadziła procedurę na mocy której nie będzie traktować jako obywateli innego kraju tych mieszkańćów posiadających jako drugie obywatelstwo Ukrainy, którzy przejdą specjalną rejestrację.

Organy terytorialne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji zaczęły przyjmować wnioski od Rosjan posiadających drugie obywatelstwo wyrażające wolę rezygnacji z bycia obywatelami Ukrainy, poinformowało w środę centrum prasowe resortu, na które powołuje się pisząca o sprawie agencja informacyjna Interfax. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy Rosjanie „posiadający jednocześnie obywatelstwo ukraińskie będą uważani za nieposiadających obywatelstwo Ukrainy od dnia złożenia wniosku o nieposiadanie obywatelstwa ukraińskiego” – poinformowało MSW.

Resort podał, że wniosek można złożyć w dowolnym jego wydziale terytorialnym lub za pośrednictwem Jednolitego Portalu Usług Państwowych i Komunalnych.

„Wykorzystanie tego mechanizmu pozwoli Rosjanom posiadającym obywatelstwo Ukrainy na pełne korzystanie z przysługujących im praw w przypadkach, gdy występowanie obywatelstwa obcego państwa jest czynnikiem ograniczającym. Na przykład przy korzystaniu z prawa wyborczego do władz państwowych i samorządów, przy uzyskiwaniu dostępu do tajemnicy państwowej, czy zatrudnieniu w organach państwowych i komunalnych” – wyjaśniło rosyjskie MSW.

Obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy ukończyli 14 lat, mają prawo do samodzielnego składania wniosków. Jednocześnie w imieniu dzieci, które nie osiągnęły określonego wieku, wniosek może złożyć rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy.

18 marca prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę federalną „O specyfice statusu prawnego obywateli rosyjskich posiadających obywatelstwo ukraińskie” o utworzeniu mechanizmu, w ramach którego obywatel rosyjski posiadający paszport ukraiński może ubiegać się o unieważnienie obywatelstwa ukraińskiego. Osoby takie nie będą uznawane za posiadające obywatelstwo ukraińskie od momentu złożenia określonego przepisami wniosku.

Ustawa stanowi, że od dnia złożenia przedmiotowego wniosku obywatele są zobowiązani do powstrzymania się od korzystania z praw i wykonywania obowiązków obywatela Ukrainy, w tym od uzyskiwania i posługiwania się paszportem obywatela Ukrainy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi obywatelstwo Ukrainy lub zawierające jego wskazanie, z wyjątkiem przypadków, gdy określone czynności są wykonywane w celu odebrania obywatelstwa Ukrainy, a także w innych przypadkach, jeśli to konieczne, przewidzianych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

W przypadku ujawnienia faktu nieprzestrzegania tych obowiązków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji lub jego wydział terytorialny sporządzi pismo, o którym informacja będzie przesyłana do FSB Federacji Rosyjskiej i do obywatela, w odniesieniu do którego zostało wydane.

Jednocześnie od dnia wydania przedmiotowego orzeczenia za nieważne uznane będzie oświadczenie tego obywatela o braku chęci bycia obywatelem Ukrainy. Obywatel ma prawo ponownie wystąpić z oświadczeniem o braku chęci bycia obywatelem Ukrainy po upływie 10 lat od dnia wydania tego rodzju orzeczenia, przewiduje ustawa.

Ponadto przepisy wykluczają konieczność ponownego ubiegania się o deklaracji gotowości do rezygnacji z bycia obywatelem Ukrainy przez tych obywateli, którzy wcześniej złożyli taki wniosek zgodnie z federalnymi ustawami konstytucyjnymi z dnia 21 marca 2014 r. o przyjęciu Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej, a także ustawy o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej, obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Czytał także: Putin uprościł tryb nadawania Ukraińcom rosyjskiego obywatelstwa

interfax.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply