Na Białorusi uformowała się łukaszenkowska partia

Przez trzy dekady swoich rządów Aleksandr Łukaszenko polegał na hierarchii podlegających mu organów administracji publicznej i wzbraniał się przed tworzeniem pro-prezydenckiej partii. Ubiegłotygodniowe wybory to zmieniły.

Niedziela była głównym dniem głosowania na kandydatów na członków izby niższej białoruskiego parlamentu – Izby Reprezentantów oraz członków rad lokalnych. Przez pięć poprzedzających dni trwało już głosowanie przedterminowe. W wyborach nie wzięli udziału żadni przedstawiciele antystemowej opozycji. Swoich kandydatów wystawiły cztery jedyne legalne partie działające na Białorusi. Sporo było również kandydatów niezależnych. W przypadku rad lokalnych liczba kandydatów była mała – dawała współczynnik mniej niż dwóch kandydatów na jedno miejsce.

Deputowani Izby Reprezentantów byli wybierani w okręgach jednomandatowych. Zgodnie z oficjalnymi wynikami 51 na 110 miejsc zajmie w Izbie partia Biała Ruś (“Biełaja Ruś”). To znaczący fakt w strukturze władzy Białorusi. Jako partia Biała Rus rozpoczęła funkcjonowanie w zeszłym roku. Natomiast od 2007 r. funkcjonowała jako stowarzyszenie.

Przez 17 lat tworząca je nomenklatura dążyła do przekształcenie swojej organizacji w partię, jednak inicjatywy były blokowane przez Łukaszenkę, wolącego gwarantować swoje jednoosobowe przywództwo poprzez rządzenie za pomocą scentralizowanych organów administracji publicznej (“wiertikal”). Tak znacząca reprezentacja parlamentarna Białej Rusi, która osiągnęła niemal większość, sygnalizuję pewną zmianę systemu politycznego. Tym bardziej, że partia jest zdecydowanie prorosyjska i od lat współpracuje oficjalnie z putinowską Jedną Rosją.

40 mandatów zdobyli tak zwani kandydaci niezależni. Zwykle są to osoby samodzielnie rejrestrujące swoje kandydatury, często z poparciem oficjalnej Federacji Związków Zawodowych, bądź innych propaństwowych organizacji. W poprzednich kadencjach tworzyli oni zdecydowaną większość Izby Reprezentantów, ostatnio było ich 89.

Także pozostałe trzy legalne partie Białorusi będą miały swoje parlamentarne reprezentacje, choć znacznie mniejszej niż Biała Ruś. Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) będzie mieć w nowej kadencji 8 mandatów zamiast dotychczasowych 6. Zmniejszy się natomiast frakcja Komunistycznej Partii Białorusi (KPB) z 11 do 7 mandatów. Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) będzie mieć 7 miejsc zamiast 4.

Oficjalna frekwencja wyniosła 73,09 proc.

tochka.by/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply