Rafako domaga się od Tauronu Wytwarzanie 606,5 mln zł i 251,1 mln zł od Tauron Polska Energia odszkodowania – łącznie 857,6 mln złotych. Tauron, który wcześniej zażądał od Rafako 1,3 mld zł z powodu wad nowego bloku Elektrowni Jaworzno, odmawia i uważa roszczenia Rafako za bezzasadne.

Jak pisaliśmy, Tauron domaga się od Rafako, wykonawcy nowego bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno, zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z wadami obiektu. Chodzi o kwotę ponad 1,3 mld zł. Spółka twierdzi też, że zgłoszone wady nie zostały usunięte. Rafako uważa, że żądania Taurona są bezzasadne i bezprawne. Twierdzi, że Tauron nie używa paliwa odpowiedniej jakości., co powoduje awarie.

W piątek Rafako oficjalnie ogłosiło, że domaga się od Tauronu Wytwarzanie 606,5 mln złotych i 251,1 mln zł od Tauron Polska Energia. Łącznie, to 857,6 mln złotych.

„Jeżeli na skutek bezprawnych działań, w postaci wystawienia noty z dnia 11.01.2023 r. stracimy inwestora oraz kontrakty, to nasze roszczenie wzrośnie do 1 389 779 493 zł. Podzielimy się kwotą także z potrzebującymi” – podała spółka na Twitterze.

Według komunikatu, chodzi o roszczenia o zapłatę przez Tauron Wytwarzanie kwoty 249,6 mln „tytułem odszkodowania za zawinioną przez Tauron Wytwarzanie szkodę emitenta będącą następstwem naruszenia dóbr osobistych emitenta oraz utraty możliwości pozyskania przez emitenta nowych zleceń”. Rafako oczekuje oficjalnych przeprosin oraz zapłaty przez Tauron Wytwarzanie 1,5 mln zł na cele społeczne. Analogiczne roszczenia wysunięto względem Tauronu Polska Energia.

Rafako domaga się również, by spółka zapłaciła 319,4 mln zł odszkodowania za szkody spowodowane wydłużeniem realizacji kontraktu. Zastrzega przy tym, że wysokość odszkodowania opiera się na założeniu, iż zakończenie realizacji kontraktu nastąpi do końca tego roku.

Jednocześnie, oczekuje zapłaty przez Tauron Wytwarzanie na jej rzecz 1,45 mln zł tytułem zwrotu poniesionych przez Rafako kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii w odniesieniu do bloku w Elektrowni Jaworzno. Zaznaczono, że awarie i uszkodzenia powstały z winy Tauronu, w następstwie „użycia węgla niespełniającego warunków kontraktu”. Rafako oczekuje też zapłaty 34,4 mln zł tytułem waloryzacji wynagrodzenia z kontraktu.

Wcześniej zarząd Rafako poinformował, że w związku z roszczeniami finansowymi Taurona w wysokości 1,3 mld zł, spółka planuje złożyć wniosek o upadłość.

W reakcji na stanowisko Rafako, Tauron oświadczył, że roszczenia tej firmy Rafako nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, prawnego i logicznego. Zadeklarował zarazem wolę dalszych rozmów z Rafako o harmonogramie usunięcia usterek bloku w Jaworznie i przedłużeniu gwarancji bankowych. Tauron zarzucił też Rafako próbę wciągnięcia stron w „emocjonalny konflikt”.

Przypomnijmy, że wstępne analizy Tauron wskazują, że błędy projektowe nowego bloku elektrowni dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych: zespołów młynowych, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej. Spółka uważa, że wspomniane wady powodują duża awaryjność bloku.

Koszt inwestycji to ponad 6 mld zł. Tauron podkreśla, że od 2014 r., w ramach kolejnych aneksów do umowy na wykonanie bloku w Jaworznie, Rafako otrzymało dodatkowo na realizację projektu w Jaworznie prawie 400 mln zł. Projekt został rozliczony w 98 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako powiedział, ze elementy kotła w nowym bloku nadal będą się psuły, jeśli nie będzie używane paliwo wysokiej jakości. „Mamy już wyniki próbek węgla pobranych na bloku w Jaworznie. Okazało się, że wiele parametrów surowca zostało przekroczonych” – podkreślił prezes Rafako.

Spółka uważa, że działania Taurona to „nieudolna próba odwrócenia uwagi publicznej od nieprofesjonalnej i niebezpiecznej eksploatacji bloku prowadzonej również z wyłączonymi niektórymi systemami bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzeń oraz przy braku działań prewencyjnych służb nadzoru technicznego”. Zarzucono też państwowej spółce, że próbuje po prostu poprawić „fatalne wyniki finansowe”.

Interia.pl / rmf24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply