Tysiące dokumentów umożliwiających zatrudnienie cudzoziemców w Polsce uzyskała agencja pracy w Gdańsku, mimo to powierzyła pracę zaledwie 168 osobom. Takie są wyniki kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej (SG) w Gdańsku. Służba podkreśla, że agencja pracy nie tylko zatrudniała nielegalnie, ale także legalizowała pobyt cudzoziemcom. Kontrola pokazała, że 129 jej pracowników świadczyło pracę nielegalnie. Agencja była prowadzona przez troje obywateli Ukrainy.

Spółkę prowadziło troje obywateli Ukrainy, spośród których dwoje nie miało odpowiedniego zezwolenia na pracę. Strażnicy graniczni szczegółowo zweryfikowali podmiot pod względem legalności zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom. Jak się okazało, firma zdobyła ponad sześć tysięcy różnego rodzaju dokumentów, które umożliwiały cudzoziemcom legalny wjazd i pracę w Polsce. Były to w większości oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę i wnioski o wydanie zezwoleń na prace sezonowe – napisano w poniedziałkowym komunikacie Straży Granicznej.

Służba podkreśla, że w trakcie kontroli pracodawca przedstawił dokumenty potwierdzające powierzenie pracy zaledwie 168 osobom. Wśród nich 129 świadczyło pracę nielegalnie. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Gruzji i Białorusi, którzy nie mieli odpowiednich zezwoleń, pracowali na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniach lub nie mieli pisemnych umów.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Na łamach naszego portalu wielokrotnie informowaliśmy o procederze nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, a także legalizowania ich pobytu w Polsce.

Na początku czerwca br. zatrudnienie 111 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej (SG). Ustalili, że 39 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi świadczyło pracę nielegalnie, a pracodawcy wbrew przepisom powierzyli pracę 52 cudzoziemcom.

Pod koniec marca br. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby uczestniczące w procederze legalizacji pracy cudzoziemców w zamian za korzyści majątkowe.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Oglądaj także: Migracja Ukraińców do Polski

W marcu br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim ujawnili 78 przypadków, w których agencja pracy powierzyła cudzoziemcom pracę wbrew obowiązującym przepisom.

Zobacz także: Kontrola Straży Granicznej we Włodawie: kolejni cudzoziemcy zatrudnieni nielegalnie

Zobacz także: Proimigracyjne agencje zatrudnienia są gotowe ściągać tysiące lekarzy i pielęgniarek ze wschodu Polski

Na początku lutego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce ujawnili ponad sto fałszywych oświadczeń uprawniających cudzoziemców do pracy w Polsce. Posłużyli się nimi obywatele Mołdawii i Ukrainy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie podczas kontroli legalności zatrudnienia w jednej z podlaskich agencji pracy wykryli, że na 198 zatrudnionych tam cudzoziemców większość pracowała nielegalnie.

W lipcu ubiegłego roku Straż Graniczna informowała w kwestii danych dotyczących nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców w jednym z województw. Podkreślono wówczas, że na 3,1 tys. skontrolowanych od początku roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim obcokrajowców, aż 700 spośród nich zostało zatrudnionych nielegalnie.

Oglądaj także: Dr Cezary Mech: Napływ imigrantów hamuje rozwój technologii

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

We wrześniu 2019 roku Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu na terenie Małopolski 9 obywateli Ukrainy, którzy pracowali nielegalnie w jednej z małopolskich firm. Funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę tej firmy sektora spożywczego w trakcie której wykryli łamanie prawa. Okazało się, że za pośrednictwem firmy „ze wschodniej Polski”, jak napisano na stronie internetowej SG, małopolskie przedsiębiorstwo korzystało z nielegalnej pracy 29 imigrantów z Ukrainy.

Czytaj także: Polska bardzo szybko staje się krajem imigranckim

strazgraniczna.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz