Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas prowadzonych działań kontrolnych, ujawnili sześciu nielegalnie zatrudnionych obywateli Indonezji – poinformowała służba w czwartek.

Funkcjonariusze z Placówki SG we Włodawie podczas prowadzonych działań kontrolnych na terenie Włodawy ujawnili 6 nielegalnie zatrudnionych obywateli Indonezji. Mężczyźni w wieku 24 – 45 lat pracowali bez wymaganych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy i zezwoleń uprawniających ich do wykonywania pracy – czytamy w komunikacie SG.

Podkreślono, że w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne. Nielegalnych pracowników zobowiązano do opuszczenia Polski w terminie 30 dni oraz wydano im zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP na okres 1 roku. Skierowano również wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy.

Zobacz także: Dr Cezary Mech: Napływ imigrantów hamuje rozwój technologii

Straż Graniczna przypomina, że w bieżącym roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili prawie 126 kontroli legalności zatrudnienia, które objęły ponad 5314 cudzoziemców. W wyniku tych działań ponad 14 cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium Polski, wobec 188 nielegalnych pracowników z zagranicy skierowano wnioski do Sądu o ukaranie. Kontrole legalności spowodowały także skierowanie do sądu wniosków o ukaranie wobec 44 pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali obcokrajowców.

Na łamach naszego portalu wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na proceder nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

Na początku czerwca br. zatrudnienie 111 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej (SG). Ustalili, że 39 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi świadczyło pracę nielegalnie, a pracodawcy wbrew przepisom powierzyli pracę 52 cudzoziemcom.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim ujawnili 78 przypadków, w których agencja pracy powierzyła cudzoziemcom pracę wbrew obowiązującym przepisom.

Na początku lutego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce ujawnili ponad sto fałszywych oświadczeń uprawniających cudzoziemców do pracy w Polsce. Posłużyli się nimi obywatele Mołdawii i Ukrainy.

Przypomnijmy, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie podczas kontroli legalności zatrudnienia w jednej z podlaskich agencji pracy wykryli, że na 198 zatrudnionych tam cudzoziemców większość pracowała nielegalnie.

W lipcu ubiegłego roku Straż Graniczna informowała w kwestii danych dotyczących nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców w jednym z województw. Podkreślono wówczas, że na 3,1 tys. skontrolowanych od początku roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim obcokrajowców, aż 700 spośród nich zostało zatrudnionych nielegalnie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

We wrześniu 2019 roku Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu na terenie Małopolski 9 obywateli Ukrainy, którzy pracowali nielegalnie w jednej z małopolskich firm. Funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę tej firmy sektora spożywczego w trakcie której wykryli łamanie prawa. Okazało się, że za pośrednictwem firmy „ze wschodniej Polski”, jak napisano na stronie internetowej SG, małopolskie przedsiębiorstwo korzystało z nielegalnej pracy 29 imigrantów z Ukrainy.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply