Przemoc izraelskich osadników wobec palestyńskich cywili na okupowanym Zachodnim Brzegu znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach, a napady i niszczenie mienia odbywały się w atmosferze bezkarności – przekazali 14 kwietnia eksperci ONZ ds. praw człowieka.

„W 2020 r. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) udokumentowało 771 przypadków przemocy ze strony osadników powodujących obrażenia 133 Palestyńczyków i uszkadzających 9646 drzew i 184 pojazdów, głównie na obszarach Hebronu, Jerozolimy, Nablusu i Ramallah” – poinformowali eksperci. „Już w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. odnotowano ponad 210 brutalnych incydentów z udziałem osadników i jedną ofiarę śmiertelną wśród Palestyńczyków. Wzywamy izraelskie wojsko i policję do zbadania i aktywnego ścigania tych aktów przemocy”.

Eksperci stwierdzili, że przemoc ze strony osadników była głównie motywowana ideologicznie i miała na celu przede wszystkim przejęcie ziemi, ale także zastraszanie i terroryzowanie Palestyńczyków. Przemoc i zastraszanie często uniemożliwiają Palestyńczykom dostęp do ich ziemi i uprawianie jej, a także wywierają presję, zmuszając Palestyńczyków do trzymania się z dala od pewnych obszarów, a nawet powstrzymania od przemieszczania się.

„Skupiają się głównie na źródłach utrzymania Palestyńczyków z obszarów wiejskich, atakując zwierzęta gospodarskie, niszcząc ziemie rolne, drzewa i domy. Oprócz obecności i ekspansji izraelskich osiedli, które mają na celu urealnienie nielegalnych roszczeń do ziemi, przemoc osadników ma na celu uczynienie codziennego życia Palestyńczyków nie do zniesienia” – przekazali eksperci.

„Podobnie niepokojące są doniesienia, że ​​ponad 70 rodzin mieszkających w rejonie Karm Al-Ja’buni w Sheikh Jarrah we Wschodniej Jerozolimie jest zagrożonych przymusową eksmisją, aby zrobić miejsce pod nowe osiedla. Siedem gospodarstw domowych otrzymało już nakaz eksmisji i poproszono ich o opuszczenie swoich domów do 2 maja 2021 r. Takie przymusowe eksmisje prowadzące do przenoszenia ludności są surowo zabronione przez prawo międzynarodowe ” – stwierdzili eksperci.

CZYTAJ TAKŻE: Palestyna: mało szczepień, szpitale przepełnione, oddziały intensywnej terapii pełne pacjentów z COVID-19

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Eksperci ONZ zauważyli, że przemoc ze strony osadników nadal jest wymierzona w kobiety w ciąży, małe dzieci i osoby starsze. „Schemat ataków, w szczególności dokonywanych przez brutalnych i motywowanych ideologicznie osadników, konsekwentnie potwierdza, że ​​wszelkie granice są zacierane”.

Przekazano, że w jednym z incydentów w południowym Hebronie 13 marca palestyńska rodzina – rodzice i ich ośmioro dzieci – została zaatakowana przez 10 izraelskich osadników, niektórych uzbrojonych. Poszkodowani rodzice byli leczeni w placówce medycznej w Hebronie, a dzieci doznały traumy. 

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni atmosferą bezkarności, w której dochodzi do tych ataków” – powiedzieli eksperci. „W wielu przypadkach izraelskie wojsko było obecne bezpośrednio lub w pobliżu i nie podjęło wystarczających kroków w celu ochrony Palestyńczyków przed tą przemocą. Jest to równoznaczne z dyskryminującym dwupoziomowym podejściem do ochrony wojskowej i policyjnej na Zachodnim Brzegu”.

CZYTAJ TAKŻE: Natanjahu: Izrael nie uzna jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Sytuacja jest szczególnie tragiczna w rejonie H2 w Hebronie, gdzie długotrwała przemoc ze strony izraelskich osadników, silna obecność ISF i nadmierne ograniczenia ruchu na korzyść osadników zostały narzucone palestyńskim mieszkańcom miasta. 

Eksperci ONZ zauważyli, że według Yesh Din, izraelskiej organizacji praw człowieka, w latach 2005-2019 91% dochodzeń w sprawach wniesionych przez Palestyńczyków w sprawach o przestępstwa o podłożu ideologicznym zostało zamkniętych przez izraelskie wojsko bez wniesienia oskarżenia. „Ta liczba jest fatalna w porównaniu z liczbą i charakterem zbrodni popełnionych przez izraelskich osadników i świadczy przede wszystkim o instytucjonalnej i systematycznej bezkarności panującej na okupowanym terytorium palestyńskim”.

CZYTAJ TAKŻE: Izraelskie wojsko zniszczyło unijną pomoc humanitarną dla Palestyńczyków

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Eksperci wskazali, że prawo międzynarodowe wymaga od okupanta w każdych okolicznościach ochrony okupowanej ludności. Artykuł 27 Czwartej Konwencji Genewskiej stanowi, że ludność chroniona „zawsze będzie traktowana w sposób humanitarny i będzie chroniona, zwłaszcza przed wszelkimi aktami przemocy lub groźbami…”

„Wzywamy społeczność międzynarodową do spowodowania znaczących kosztów w związku z przedłużającą się okupację Izraela i do zażądania od okupanta natychmiastowego zaprzestania osadnictwa” – powiedzieli. „Palestyńczycy muszą być chronieni przed przemocą ze strony osadników, a sprawcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny”.

CZYTAJ TAKŻE: Haaretz: izraelska policja torturowała 13-latka

Kresy.pl / ohchr.org

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz