Według Der Spiegela opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię pozwoliłoby na głębszą integrację.

Niemiecki magazyn stwierdza, że obawy przed Brexitem są przesadzone, a samo opuszenie przez Wielką Brytanię struktur europejskich może być korzystne. Autor wypomina Wielkiej Brytanii to, że wstąpiła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1973 nie z powodu związków z europejskimi wartościami zdefiowanymi prze Der Spiegiel jako pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka, ale z powodów ekonomicznych.

Niemiecki autor czyni wyrzut z tego sposobu prowadzenia polityki, stwierdzając, że Wielka Brytania od samego początku chciała jak najwięcej „wycisnąć” z Unii Europejskiej, samej dając możliwie najmniej. Jako ilustrujący przykład magazyn podaje analizę organizacji Votewatch Europe wszystkich głosowania w Radzie Unii Europejskiej w latach 2009 – 2015, z których wynika że to Wielka Brytania najczęściej głosowała przeciwko unijnym inicjatywom i propozycjom legislacyjnym.

Według artytkułu Unia zbyt długo była tolerancyjna wobec „rozbuchanych życzeń specjalnych, wyjątków i blokowania inicjatyw” które według autora przniosło Zjednoczone Królestwo wspólnocie europejskiej, a ustępstwa poczynione aby zatrzymać Wielką Brytanię w UE były zbyt daleko idące.

kresy.pl / onet.pl

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz