W poniedziałek mija termin przesłania przez polski rząd odpowiedzi do Komisji Europejskiej ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w połowie lipca, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej. W poniedziałek mija termin przesłania przez polski rząd odpowiedzi do KE w omawianej sprawie.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie do 16 sierpnia, że zastosuje się ona do decyzji i wyroku Trybunału ws. Izby Dyscyplinarnej SN. KE ostrzegła, że „w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Oglądaj także: Dr Zych: Polska może stracić fundusze unijne z przyczyn ideologicznych

Na początku sierpnia br. prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Izba Dyscyplinarna w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie, zostanie zlikwidowana i w ten sposób zniknie przedmiot sporu.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce uznając, że reforma sądownictwa wdrażana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeczna jest z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, do których to wartości zalicza praworządność. KE uznała, że procedura działania Izby Dyscyplinarnej określona w powołującej ją polskiej ustawie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sędziów. W związku z tym jeszcze w 2019 r. skierowała w tej sprawie skargę do TSUE.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jeszcze w październiku 2018 r. TSUE wydał decyzję o zawieszeniu przepisów polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Trybunał nakazał wówczas przywrócenie do pracy sędziów przesuniętych w stan spoczynku oraz nakazał wstrzymanie mianowania na ich miejsce nowych sędziów. 14 lipca TSUE orzekł, że Polska powinna natychmiast zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.

Przeczytaj: Parlament Holandii domaga się zaskarżenia Polski do TSUE

Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz