W Sejmie pojawił się unijny pakiet mobilności. Według polityków Konfederacji jest to prawo, które zniszczy polską branżę transportową. “Przestaniemy być liderem transportu w Europie” – uważają politycy.

We wtorek na konferencji prasowej, politycy koła poselskiego Konfederacji przekonywali, że wprowadzenie unijnego pakietu mobilności zniszczy polską branżę transportową.

Zobacz też: Dmowski za Geremka? Konfederacja chce zmiany patrona jednej z sal w Sejmie [+VIDEO]

Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakiet Mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych oraz wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego

„Sprawa dotyczy ponad 400 tysięcy kierowców, sprawa dotyczy ponad 50 tysięcy firm., sprawa dotyczy prawie miliona osób powiązanych z transportem w Polsce. Nowe prawo ograniczy konkurencyjność wśród państw unijnych” – przekonuje poseł Krystian Kamiński.

Polityk Konfederacji dodał: „Byliśmy liderem transportu w Europie bez wszelkiej pomocy państwowej, ale przestaniemy być liderem dzięki Pakietowi Mobilności, który właśnie państwo wprowadza do naszego prawa”.

Zobacz też: W najnowszym sondażu KO zbliżyła się do partii rządzącej

Projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie postępowania administracyjnego w przedmiocie badania dobrej reputacji oraz wydawania świadectw kierowcy również w stosunku do kierowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionych przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Robert Winnicki: „W niektórych dziedzinach byliśmy w stanie nadgonić półwiecze komunizmu w bardzo szybkim tempie Dzięki wysiłkowi Polaków. Dziś przez politykę klimatyczno-energetyczną, transportową i szereg innych rozwiązań państwa zachodu starają się nasz rozwój ograniczyć”.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply