Gruzini i Ukrainiec przemycali imigrantów

22 marca 98 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi na terytorium Polski ujawnili funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG. Zatrzymano również 3 kurierów, którzy przewozili nielegalnych migrantów.

W środę 98 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi na terytorium Polski ujawnili funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG. Zatrzymano również 3 kurierów, którzy przewozili nielegalnych migrantów.

Najwięcej zdarzeń związanych z nielegalną migracją odnotowano na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Mielniku, Narewce i Białowieży. Do Polski wbrew przepisom próbowali się dostać między innymi obywatele: Syrii, Afganistanu, Iraku, Iranu, Jemenu, Egiptu, Somalii i Czadu.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce zatrzymali 2 obywateli Gruzji, którzy swoimi autami przewozili 8 obywateli Iraku. Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 4 obywateli Jemenu.

Straż Graniczna niemal codziennie informuje o zatrzymaniach „kurierów”, którzy przewożą nielegalnych imigrantów przez terytorium RP. Wśród przemytników zdecydowanie dominują obcokrajowcy. „W 2022 r.  przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 401 organizatorów nielegalnego przekroczenia granic, a przy granicy polsko-litewskiej – 145 (dot. migrantów, którzy  z Białorusi dostali się nielegalnie na Litwę, a później dalej próbowali przez Polskę dostać się do innych krajów Europy Zachodniej), czyli łącznie 546 osób – wśród nich było 51 Polaków” – poinformowała portal Kresy.pl Straż Graniczna. Oznacza to, że cudzoziemcy stanowili w ubiegłym roku 90 proc. przemytników.

Portal Kresy.pl zapytał także Straż Graniczną o ilości przedstawicieli poszczególnych narodowości wśród zatrzymanych w związku z art. 264. § 3. kodeksu karnego.

Z przesłanej w tym tygodniu odpowiedzi Straży Granicznej wynika, że w ubiegłym roku w procederze przemytu nielegalnych imigrantów dominowali Ukraińcy (231 zatrzymanych) oraz Gruzini (61). Na trzecim miejscu wśród obcokrajowców uplasowali się Białorusini (42). W dalszej kolejności obywatele Mołdawii (21), Uzbekistanu (19), Syrii (12), Rosji (11) i Turkmenistanu (10).

Odnotowano także pojedyncze przypadki zatrzymań pod opisywanym zarzutem obywateli kilkudziesięciu innych państw.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG dominowali także obywatele Ukrainy i Gruzji. Dane z grudnia 2021 roku wskazywały jednak mniejszą łączną liczbę zatrzymanych przemytników – 355.

Wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz