W czwartek na granicy Polski i Białorusi funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 523 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymali 35 nielegalnych imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku.

W czwartek na granicy Polski i Białorusi funkcjonariusze SG odnotowali 523 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymali 35 nielegalnych imigrantów, wszyscy to obywatele Iraku. Pozostałym próbom zapobieżono. W październiku zatrzymano już 159 nielegalnych imigrantów, w tym 138 obywateli Iraku. 

Tego samego dnia podlaski oddział Straży Granicznej zatrzymał pięciu cudzoziemców za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekraczanie granicy: trzech obywateli Gruzji (jeden z polską kartą pobytu), obywatela Białorusi z polską kartą pobytu i obywatela Ukrainy.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

Z przeprowadzonego badania IBRiS wynika, że w zdecydowanej większości Polacy są  przeciwni bezwzględnemu przyjmowaniu wszystkich migrantów nielegalnie przekraczających granicę i ubiegających się o azyl. Sprzeciw wobec takich działań wyraziło aż 76,9 proc. respondentów, przy 12,9 proc. popierających.

Również większość Polaków – 62,1 proc. – za kryzys na polsko-białoruskiej granicy wini stronę Białoruską. Wśród ankietowanych jedynie 8,5 proc. osób uważa, że odpowiedzialność za przygraniczny kryzys spoczywa na Polsce. Winę po obu stronach sporu dostrzega niemal co piąty ankietowany (19,1 proc.).

Respondenci odpowiadali także na pytania o politykę rządu wobec migrantów starających się przedostać przez granicę polsko-białoruską. Neutralnie (ani dobrze, ani źle) oceniło ją 20,4 proc. ankietowanych. 18,5 proc. pytanych zdecydowanie popiera politykę rządu, niemal tyle samo (18,8 proc.) ją krytykuje. „Raczej dobrze” politykę rządu ocenia 18 proc., a „raczej źle” 16,8 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Kolejne pytanie zadane przez IBRiS dotyczyło określenia co jest ważniejsze – postawa humanitarna wobec migrantów, czy walka z nielegalną migracją?

Za „zdecydowaną walką” z nielegalną migracją opowiedziało się 28,5 proc. ankietowanych, z kolei 11,9 proc. respondentów uważa, że zdecydowanie ważniejsza jest postawa humanitarna wobec migrantów. Dodatkowo 35,4 proc. ankietowanych wskazało, iż ważniejsza jest „raczej postawa humanitarna wobec migrantów”, przy 16,4 proc. badanych, którzy mieli odmienne zdanie (wybrali odpowiedź „raczej walka z nielegalną migracją”).

Na pytanie co Polska powinna robić z imigrantami, którzy nielegalnie docierają do naszego kraju przez granicę polsko-białoruską, 41,6 proc. badanych odpowiedziało, że migranci, którzy nielegalnie docierają do naszego kraju, powinni zostać ponownie doprowadzeni na stronę białoruską. Przeciwko takim praktykom opowiedziało się 36 proc. badanych. Według 14,2 proc. respondentów migrantów powinno się wysyłać na koszt Polski samolotami do krajów, z których przybyli.

Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz