Zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy prosi premiera o udostępnienie części Ławry Peczerskiej

Zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), metropolita Epifaniusz prosi w liście ukraińskiego premiera o bezzwłoczne przyznanie jego Kościołowi świątyni w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, dotąd w całości należącej do Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego.

Metropolita Epifaniusz, zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), wystosował w tym tygodniu list do ukraińskiego premiera, Denysa Szmyhala. Prosi w nim Radę Ministrów Ukrainy, zgodnie z decyzją Świętego Synodu z 23 maja br., o przyznanie PKU jednego z kościołów Ławry Kijowsko-Peczerskiej dla sprawowania tam regularnych nabożeństw. Treść listu zamieszczono na oficjalnej stronie Cerkwi.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

3956.49 PLN    (17.98%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Do tej pory, całość klasztoru podlegała Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Moskiewskiego.

Epifaniusz poinformował premiera Ukrainy, że synod zdecydował o utworzenie w ramach PKU męskiego monastyru – Kijowsko-Peczerskiej Ławry Zaśnięcia Bogurodzicy Prawosławnego Kościoła Ukrainy.

Zwierzchnik PKU napisał też, że początkowo klasztor peczerski rozwijał się w składzie metropolii kijowskiej, należącej do Patriarchatu Ekumenicznego, zaś w latach 80. XVII wieku został, wraz z całością metropolii, „antykanonicznie anektowany” przez Patriarchat Moskiewski. Według duchownego, konsekwencją była rusyfikacja tradycji kościelnych oraz „niszczenie dokumentów dotyczącej prawdziwej historii monastyru i Cerkwi Ukraińskiej”. Przypomniał też, że od ponad 30 lat trwają starania i inicjatywy, dążące do oddania Ławry duchownym i wiernym UKP. Skrytykował też działania podejmowane przez Przełożonego Ławry Peczerskiej, bpa Pawła (Łebida), zarzucając mu doprowadzenie do częściowej dewastacji obiektu i przyzwolenie na powstanie na obszarze Ławry dolnej licznych sklepów i kawiarń, a także „propagowanie ideologii ‘russkiego miru’”.

Przeczytaj: SBU przeszukało mieszkanie przełożonego Ławry Peczerskiej. Zarzuca mu się podżeganie do nienawiści

W związku z decyzją Synodu, metropolita prosi Szmyhala o rozwiązanie dwóch kwestii. Po pierwsze, oczekuje „natychmiastowego rozwiązania kwestii udostępnienia jednego z kościołów na terytorium Ławry górnej, faktycznie niewykorzystywanego dla stałych nabożeństw (…) dla odprawiania regularnych nabożeństw przez Kijowsko-Peczerską Ławrę Zaśnięcia Bogurodzicy PKU”. Epifaniusz wskazał na konkretne świątynie, spełniające oczekiwania: cerkiew Zwiastowania (Błagowiszczeńską) z pocz. XX wieku i cerkiew Wszystkich Świętych nad bramą Targową z końca XVII wieku.

„Monopol monastyru patriarchatu moskiewskiego na sprawowanie kultu w Ławrze jest kategorycznie nieakceptowany przez większość prawosławnych na Ukrainie i ukraińskiego społeczeństwa” – twierdzi Epifaniusz.

Ponadto, poprosił też premiera o „znalezienie możliwości dla udostępnienia pomieszczeń na terytorium Górnej ławry, gdzie mogliby żyć mnisi PKU.

Zaznaczmy, że Ławra Peczerska to największy i najstarszy monastyr w Kijowie, siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, obecnie po zmianach w ustawodawstwie i utworzeniu Kościoła Prawosławnego Ukrainy określanej mianem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie. Jest najważniejszym miejscem dla prawosławnych na wchodzie.

Czytaj także: Pożar w Ławrze Peczerskiej w Kijowie [+FOTO]

pomisna.info / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz