Trzech na czterech Polaków uważa, że rzeź wołyńska była ludobójstwem – wynika z sondażu na zlecenie serwisu rp.pl.

Według sondażu SW Research dla serwisu rp.pl, zdecydowana większość Polaków uważa, że rzeź wołyńską należy nazywać ludobójstwem. Taki pogląd podziela 72,3 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 8,7 proc. ankietowanych. Z kolei co piąty ankietowany (19 proc.) nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

851.62 PLN    (3.87%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research powiedział, że częściej o ludobójstwie na Wołyniu mówią badani powyżej 50 lat (78 proc.), osoby o najniższym poziomie wykształcenia (75 proc.), ankietowani o dochodzie netto poniżej 1000 zł (77 proc.) oraz badani z bardzo dużych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców (80 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 lipca 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.

 

Już wcześniej informowaliśmy, że jak wynika z raportu CBOS, w ostatnich latach znacząco wzrósł poziom wiedzy i świadomości Polaków na temat ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Coraz więcej Polaków uważa, że Rzeź Wołyńska była zbrodnią popełnioną przez Ukraińców na Polakach.

81 proc. deklaruje, że posiada przynajmniej podstawowe informacje posiada nt. ludobójstwa na Wołyniu. To o 12 pkt. proc. więcej, niż w w 2013 roku. 37 proc. respondentów, o 17 pkt proc. więcej niż 5 lat temu twierdzi, że wiele o niej słyszało. 44 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.) odpowiadało, że „coś” o tym słyszało.

Na pytanie o ofiary Rzezi Wołyńskiej najwięcej badanych (65 proc.) odpowiedziało, że były nimi wyłącznie osoby narodowości polskiej. To o 13 pkt proc. więcej, niż w poprzednim badaniu. 7 proc. respondentów uważa, że ofiarami byli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, a według 1 proc., że tylko Ukraińcy.

22 proc. respondentów nie było w stanie wskazać ofiar zbrodni, podobnie jak sprawców. 65 proc. odpowiedziało, że sprawcami byli wyłącznie Ukraińcy (wzrost o 13 pkt. proc.). 1 proc badanych twierdzi, że zbrodni dokonywali Polacy, a 5 proc. uważa, że sprawcami byli zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Zdaniem 6 proc. (spadek o 6 pkt. proc.), winna nie jest żadna z tych stron, ale okupanci: Niemcy oraz Sowieci.

W badaniu CBOS nie sprawdzano jaki odsetek badanych uważa rzeź wołyńską za ludobójstwo.

rp.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Beresteczko1651
    Beresteczko1651 :

    Jeżeli te wyniki są miarodajne oznacza to, że mniejszość ukraińska liczy już w Polsce około 10 procent zaś mniejszość intelektualna około 20 procent. I ile to drugie to nie taki zły wynik, podejrzewam, że w rzeczywistości jest dużo gorzej, o tyle to pierwsze świadczy o tym, że jeśli nie przeprowadzimy skutecznego procesu eliminacji ukraińców z życia publicznego a nastepnie ich repatriacji, jak tak dalej pójdzie grozi nam drugi Wołyń ale tym razem na Mazowszu.