Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w jednej z firm w powiecie koszalińskim zweryfikowali zatrudnienie 916 cudzoziemców. Stwierdzili u 162 osób nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy. Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w piątkowym komunikacie. Podczas kontroli zweryfikowano zatrudnienie 916 cudzoziemców. W przypadku 162 osób stwierdzono nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy. “Nielegalność powodował brak wymaganych zezwoleń oraz zatrudnienie na innych warunkach niż te, które zostały określone we wpisanych do ewidencji oświadczeniach” – wskazuje SG.

“Cudzoziemcy pracowali w sektorze przetwórstwa ryb, warzyw i owoców. Ponadto 102 obcokrajowców posiadało oświadczenia o powierzeniu pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, ale przedsiębiorca nie dochował obowiązku zawarcia z tymi osobami pisemnych umów. W przypadku 870 cudzoziemców pracodawca nie poinformował urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu przez nich pracy, a taki miał ustawowy obowiązek. Zostanie skierowany wobec niego do sądu wniosek o ukaranie” – czytamy.

Zobacz także: SG: Kontrola w agencji zatrudnienia, 78 zatrudnionych nielegalnie imigrantów

Straż Graniczna podkreśla, że konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania administracyjne o zobowiązaniu do powrotu.

Zobacz także: Prawie 10 proc. skontrolowanych obcokrajowców na Warmii i Mazurach pracowało nielegalnie

Przeczytaj: Kielecka firma nielegalnie zatrudniała 73 Ukraińców

strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply