Poseł Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego, publicznie skierował do wicepremiera Piotra Glińskiego szereg pytań ws. jego deklaracji na temat budowy dwóch nowych muzeów poświęconych Żydom. Zapowiedział też złożenie interpelacji.

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podał w piątek orientacyjny koszt budowy dwóch muzeów poświęconych historii Żydów w Polsce – Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu. Zrobił to polemizując z bliżej nieokreślonymi „fake newsami” mającymi mówić, jakoby muzea te miały kosztować aż 320 milionów złotych – tyle samo, co Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Gliński podkreśla, że będzie to 10 razy mniej, przy czym Muzeum Chasydyzmu miałoby powstać „głównie ze środków ze zbiórki społecznej”. Jego wypowiedzi odebrano jako potwierdzenie, że takie są plany lub decyzje rządu PiS.

Zapowiedzi wicepremiera Glińskiego wywołały reakcje m.in. posła Roberta Winnickiego, lidera Ruchu Narodowego, który wyraził poważne wątpliwości co do działań podejmowanych przez wiceszefa rządu:

Polska polityka historyczna leży, Muzeum Historii Polski od 2006 bez siedziby, Muzeum Ziem Zachodnich nie ma, Muzeum Kresów [właśc. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP; słowa „Kresy” nie zdecydowano się użyć, by nie razić Litwinów, Białorusinów i Ukraińców – red.] po długich bojach będzie w Lublinie zamiast w stolicy, a w POLIN i Auschwitz kwitnie antypolonizm. Pan jest wiceszefem rządu w Warszawie czy w Tel-Avivie?!

Przeczytaj: 100 mln zł od PiS na Cmentarz Żydowski w Warszawie – 10 razy więcej niż na całe dziedzictwo narodowe na Kresach

Ponadto, Winnicki opublikował w serwisie społecznościowym szereg pytań do Glińskiego:

– W związku z informacją ogłoszoną dnia 30.03.2018 r., w której Pan Minister podał, że rząd zamierza w najbliższych latach przeznaczyć około 32 mln zł na kolejne żydowskie muzea w Polsce, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

Następnie, Winnicki zamieści kilkanaście pytań, skierowanych do wicepremiera i ministra kultury, Piotra Glińskiego. Pierwsze z nich dotyczyły wzbudzających  ostatnim czasie kontrowersji działań Muzeum POLIN i Muzeum Auschwitz:

– Jakie kroki podjął Pan Minister, by państwo polskie odzyskało pełną kontrolę nad Muzeum POLIN i Muzeum Auschwitz? Jeśli nie podjął – dlaczego? Czy Pan Minister nie dostrzega takiej pilnej potrzeby w związku z kontrowersjami dotyczącymi ich funkcjonowania?

– Czy w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra Kultury zaszły w formie działania, w statutach lub we władzach wymienionych placówek jakieś zmiany? Jeśli tak to czym były spowodowane i jakie było stanowisko Ministra wobec tych zmian?

– Kto w okresie pełnienia przez Pana funkcji reprezentował Ministra we władzach owych placówek? Czy osoby te interweniowały ws. kontrowersji poruszających opinię publiczną? Czy po interwencjach pozostał w Ministerstwie jakiś pisemny ślad, np. pisma otrzymane „do wiadomości” Ministra?

– Który wiceminister i który dyrektor departamentu odpowiada za nadzór nad wymienionymi placówkami? Jaka była ich aktywność ws. nadzoru nad tymi muzeami w okresie pełnienia funkcji Ministra przez Pana?

– Jak Minister ocenia sposób działania władz wymienionych muzeów i realizowaną przez nie politykę historyczną? Czy planowana jest w najbliższym czasie zmiana władz powyższych placówek powstałych i dotowanych z pieniędzy podatników?

Następnie, poseł Winnicki zadał kilka pytań dotyczących zapowiedzi wicepremiera odnośnie planów budowy Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu:

– Czy zapowiedź budowy kolejnych muzeów, tj. Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu została powiązana z gestami wzajemności na rzecz polskiej polityki historycznej ze strony Izraela? Jeśli tak to z jakimi konkretnie i jakie strona izraelska poczyniła zapowiedzi? Jeśli nie to dlaczego? Czy Polska wyraża wobec strony izraelskiej takie oczekiwania? Jeśli nie wyraża to dlaczego?

– Czy nad budowanymi z pieniędzy Polaków muzeami Chasydyzmu i Getta Warszawskiego rząd państwa polskiego będzie miał pełną kontrolę w zakresie powoływania i odwoływania władz tych placówek oraz decydowania o prezentowanych w nich treściach? Czy Minister rozważa powołanie którejś z tych placówek w formule publiczno-prywatnej lub rządowo-samorządowej, tak jak muzeum Polin?

Lider Ruchu Narodowego pyta także, co w tych sprawach zrobiono już w Ministerstwie Kultury:

– Czy powstał już w Ministerstwie Kultury jakikolwiek dokument precyzujący założenia programowe i polityczne stojące za pomysłem utworzenia nowych muzeów dot. tematyki żydowskiej? Jeśli tak to proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim założeń.

– Czy powstały już w Ministerstwie Kultury jakikolwiek dokument precyzujący plan formy instytucjonalno-prawnej oraz plan finansowania nowych muzeów dot. tematyki żydowskiej? Jeśli tak to proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim planów.

– Jak liczny personel owych placówek Minister przewiduje? Proszę o podanie w przybliżeniu przewidywanej liczby pracowników zatrudnionych na etat.

Winnicki pytał też o szczegóły dotyczące sposobu funkcjonowania tych muzeów:

-Jaki tryb i kalendarz opracowania i konsultacji założeń do scenariuszy wystaw Pan Minister planuje? Czy scenariusze mają przewidywać wątki dotyczące antysemityzmu Polaków lub współdziałania Polaków w przemocy wobec Żydów?

– Czy planowane muzea mają być muzeami w tradycyjnym sensie, tzn. placówkami skupionymi na neutralnym popularyzowaniu historii czy „nowoczesnymi muzeami”,tzn. placówkami takimi jak POLIN, w których historia jest punktem wyjścia do aktywnego kreowania debaty społ.i politycznej?

– Ostatnie wydarzenia pokazały ogromne różnice w polskiej i żydowskiej pamięci historycznej oraz elementarny brak zgody co do tego co jest prawdą o polsko-żydowskich relacjach. Proszę o informację, którą perspektywę mają według planu Pana Ministra prezentować nowe muzea getta i chasydyzmu: a) perspektywę polską b) perspektywę żydowską c) jedną kompromisową perspektywę d) obie perspektywy równolegle obok siebie.

Poseł zwrócił również uwagę na bieżący kontekst inicjatywy rządu:

– Dlaczego Minister Kultury zdecydował się przedstawić koncepcje utworzenia w Polsce dwóch kolejnych ośrodków zajmujących się historią Żydów, w sytuacji gdy dotychczasowe doświadczenia pokazują, że placówki takie są źródłem napięć w polskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, dając podstawę wpływowym kręgom z Izraela, Europy i ze Stanów Zjednoczonych do prób ingerencji w nasze życie społeczne i polityczne? Czy Pan Minister nie widzi ryzyka stworzenia w ten sposób zarzewia nowych sporów, które ze względu na kontekst Holokaustu natychmiast zostaną umiędzynarodowione?

Na koniec Winnicki prosi o informację, czy Minister Kultury ws. placów tworzenia Muzeum Getta i Muzeum Chasydyzmu badał nastawienie opinii publicznej i oczekiwania wyborców, a także, czy zasięgał opinii takich instytucji, jak IPN, MSZ, prezydenta RP, jak również ABW i Agencji Wywiadu, „ws. ochrony kontrywiadowczej takich placówek i rozpoznania ewentualnych zagrożeń dla wizerunku i pozycji Polski, jakie może spowodować proces ich tworzenia i ich funkcjonowanie”. Szef RN pyta, czy minister Gliński zasięgał opinii szefów klubów parlamentarnych i liderów partii politycznych, sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, polskich historyków i historycznych jednostek naukowych polskich uniwersytetów, środowisk żydowskich z Polski. Zapytał również o konsultacje w tej kwestii z ambasadą Izraela w Polsce, instytutem Yad Vashem lub innymi ośrodkami z Izraela zajmującymi się historią Żydów czy z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi, w tym chasydzkimi. – Jeśli tak, to proszę o informację, które z powyższych podmiotów przedstawiły swoje opinie i w jakiej formie.

Winnicki zapowiedział, że pytania te zostaną przesłane wicepremierowi Glińskiemu w formie interpelacji. – Każdy aspekt tej afery jest istotny! – podkreślił.

Jak pisaliśmy na początku marca br., Gliński poinformował o powołaniu Muzeum Getta Warszawskiego. Natomiast jeszcze w styczniu br. wiceminister kultury Jarosław Sellin podczas wizyty w Muzeum Żydów Polskich proponował zbudowanie w przyszłości muzeum polskiego chasydyzmu. Pomoc ministerstwa miałaby polegać na wsparciu finansowym dla inicjatyw prywatnych lub samorządowych, które miały pojawić się w tej sprawie. Szczegóły tych zamierzeń nie były jednak znane opinii publicznej.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło wsparcia inicjatywie radnych Brzegu powołania w ich mieście muzeum poświęconego Kresom Wschodnim. Ministerstwo zadeklarowało, że planuje powołanie tego typu placówki w Lublinie. W grudniu 2017 roku informowano, że ministerstwo wyasygnowało na zakup budynku dla tego muzeum – noszącego nazwę Muzeum Ziem Wschodnich – prawie 11 mln złotych.

twitter.com / Kresy.pl

8 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • bob
   bob :

   @Roman1 A wiesz co jest smutne za 3 lata nie będzie już nikogo kto się odezwie głośno Winnicki skłócił się z KUKIZ i pewnie posłem nie będzie a chwalony tu i ówdzie śliski Adruszkiewicz grzeczniutko 100mln na remont cmentarza przegłosował z pisizraelitami już liże o dobre miejsce na liście

   • jaro7
    jaro7 :

    @bob Co do Winnickiego(faktycznie to jeden z kilku POLSKICH posłów,reprezentujących POLSKĄ rację stanu,reszta to……),o Andruszkiewiczu szkoda pisać to pisowiec całą gębą.Co do wyborów,owszem niedostanie się nie dlatego że się skłócił z Kukizem tylko dlatego że żydom nie podoba się RN i jego szef więc zrobią na niego nagonkę jak na Jakubiaka i się go pozbędą.Juz pisiory chcą RN odebrać Marsz Niepodległości.

 1. Gaetano
  Gaetano :

  Jak zwykle pytania Winnickiego są precyzyjne i trafiają w sedno. Jeden jedyny w polskojęzycznym sejmie, na którego zawsze można liczyć; czasem tylko ktoś, z reguły z K’15, go poprze.
  Polityka historyczna tego szkodnika, a w zasadzie jej brak, pokazuje gdzie i jak są rozmieszczone akcenty w nierządzie, za przeproszeniem, „dobrej zmiany”.