Jak wynika z danych Eurostatu, Stany Zjednoczone wyparły Rosję z pozycji największego dostawcy ropy do Unii Europejskiej w 2022 roku.

Według Eurostatu od ostatniego kwartału 2021 roku do stycznia 2022 roku import ropy z Rosji wahał się od 39,657 mln baryłek do 49,698 mln baryłek, co stanowiło od 24 proc. do 31 proc. całkowitego importu. Stany Zjednoczone były natomiast drugim co do wielkości dostawcą ropy naftowej do państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczając od 19,115 mln do 20,751 mln baryłek. Stanowiło to od 10 proc. do 13 proc. całkowitego importu ropy naftowej.

Podobne ilości ropy dostarczały również Norwegia i Kazachstan (od 8 do 14 proc. całości importu), natomiast import z Iraku był nieco niższy, wynosił od 7 proc. do 12 proc. Z kolei import z Libii i Wielkiej Brytanii stanowił około 5 proc. całkowitego importu.

Sytuacja zmieniła się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Wybuch pełnoskalowej wojny miał znaczący wpływ na import ropy naftowej do UE. Do kwietnia sytuacja była bardzo niestabilna, z dużym importem z Rosji w lutym i kwietniu. Jednak już w maju import ropy z Rosji zmniejszył się do 24,162 mln baryłek (12 proc. importu ogółem) i utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie do września ub. roku. Następnie stopniowo spadał, osiągając w grudniu 2022 r. poziom 7,645 mln baryłek, czyli tylko 4 proc. importu ogółem.

Jak wynika z danych Eurostatu, spadek importu surowca z Rosji został zrekompensowany wzrostem importu z innych źródeł. W grudniu ubiegłego roku największymi dostawcami ropy naftowej były Stany Zjednoczone z 344,483 mln baryłek (18 proc. importu ogółem).

Ponadto, import z Libii i Wielkiej Brytanii wzrósł o kilka punktów procentowych, podczas gdy import z Kazachstanu i Iraku utrzymywał się na podobnym poziomie w porównaniu z ostatnim kwartałem przed wojną, względnie nieznacznie wzrósł. Oprócz tych krajów, największymi dostawcami były Norwegia i Kazachstan.

Wcześniej pisaliśmy, że jak wynika z danych Eurostatu między lutym a sierpniem 2022 roku tylko siedem z 27 państw unijnych zmniejszyło import z Rosji. To Finlandia, Litwa, Łotwa, Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia. Jednocześnie, aż 20 państw UE zwiększyło wówczas import z Rosji.

PAP / Bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz