W miniony weekend przy granicy polsko-litewskiej zatrzymano dwóch organizatorów nielegalnego przekraczania granicy. To obywatele Ukrainy i Łotwy.

Pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy do kontroli drogowej zatrzymali w Budzisku funkcjonariusze Policji działający w ramach wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie granicy. “Zatrzymany 4 listopada br. obywatel Ukrainy w swoim aucie przewoził 2 cudzoziemców. Obywatele Pakistanu i Sri Lanki, których wiózł zostali przez niego podjęci na Łotwie. Ich docelowym kierunkiem podróży były Niemcy” – czytamy.

“Kolejnego organizatora zatrzymano następnego dnia. Obywatel Łotwy podróżował z dwoma obywatelami Iraku.  Mężczyźni wbrew przepisom przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Posiadali przy sobie łotewskie dokumenty osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium Łotwy, gdzie powinni oczekiwać na rozpatrzenie złożonych wniosków. Zostali zatrzymani w drodze do Niemiec” – podaje SG.

W obu przypadkach po wykonaniu niezbędnych czynności cudzoziemcy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Obywatele Ukrainy i Łotwy usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. W stosunku do obywatela Łotwy prowadzone są dalsze czynności, natomiast wobec obywatela Ukrainy sąd wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu na 3 miesiące z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie uchyleniu z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w wysokości 25 tys. zł. Została również wydana mu decyzja o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia z zakazem ponownego wjazdu na okres 5 lat do krajów strefy Schengen.

Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG też dominowali obywatele Ukrainy i Gruzji.

Z kolei wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

podlaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply