Wszystkie najważniejsze reformy mają wśród Ukraińców więcej przeciwników niż zwolenników.

Większość Ukraińców jest przeciwnych sztandarowym reformom ukraińskich władz – podał w poniedziałek portal zn.ua. Dotyczy to reform już przyjętych w 2017 roku, jak i planowanych, w tym także tych narzucanych przez Zachód – reformy oświatowej, zdrowotnej, emerytalnej, agrarnej, sądowniczej, a także prywatyzacyjnej.

Mieszkańcy Ukrainy najlepiej odbierają reformę oświaty – popiera ją 26 proc. ankietowanych. Znacznie więcej – 41,8 proc. było jej przeciwnych. Dla 11,7 proc. ankietowanych reforma oświaty była obojętna, a co piąty Ukrainiec (20,5 proc.) nie miał na ten temat zdania.

Pozytywnie wobec reformy systemu ochrony zdrowia odnosi się 21,2 proc. respondentów. Aż 56,9 proc. ocenia ją negatywnie a 6,9 proc. ma wobec niej obojętny stosunek. 15 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić swojej oceny w tej kwestii.

Niemal identycznie rozłożyły się opinie ukraińskiego społeczeństwa w sprawie reformy emerytalnej. Popiera ją co piąty ankietowany (19,9 proc.), 56,9 proc. jest jej przeciwnych. Dla 6,9 proc. ankietowanych reforma emerytalna była obojętna a 16,3 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Kolejnej niezwykle ważnej reformie na Ukrainie – reformie agrarnej sprzeciwia się 52,3 proc., a popiera ją tylko 14,6 proc. Ukraińców. Co dziesiąty (10,5 proc) jest jej obojętny a 22,5 proc. nie ma zdania.

Reforma sądów ma poparcie 12,6 proc. respondentów, podczas gdy prawie połowa (49,1 proc.) jest jej przeciwna. 11,9 proc. ankietowanych wyraziło obojętny stosunek wobec tej reformy, nie miał zdania co czwarty Ukrainiec (26,3 proc.).

Do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Ukraińcy podchodzą niemal identycznie jak do reformy sądów. 12,4 proc. popiera prywatyzację, 49,9 proc. jest jej przeciwnych a 12 proc. wyraziło stosunek obojętny. Nie ma zdania 25,7 proc. ankietowanych.

Jak podaje zn.ua, sondaż został przeprowadzony w dniach 6-11. października 2017 roku przez Centrum Razumkowa na próbie 2019 mieszkańców Ukrainy na terenach kontrolowanych przez rząd w Kijowie. Błąd badania wynosi 2,3 proc.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Międzynarodowy Fundusz Walutowy czasowo wstrzymał udzielenie Ukrainie kolejnej transzy pomocy finansowej w związku z nieuchwaleniem reform rolnej, emerytalnej, prywatyzacyjnej oraz reformy sądownictwa.

CZYTAJ TAKŻE: Bank Światowy wymienił cztery najbardziej potrzebne reformy na Ukrainie

Kresy.pl / zn.ua

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply