Komisja Europejska poinformowała w środę, że istnieją przesłanki, by procedurą nadmiernego deficytu objąć Polskę i sześć innych krajów UE. Każdy z nich będzie musiał przedstawić plan działań naprawczych.

Procedura nadmiernego deficytu może zostać uruchomiona na wniosek KE, jeśli w danym kraju UE deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 proc. PKB albo dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB. Taki kraj musi przedstawić plan działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt. Celem procedury jest to, aby państwa Unii korygowały nadmierny deficyt lub poziomy zadłużenia.

W środę Komisja przedstawiła sprawozdanie dotyczące deficytu państw członkowskich. “W świetle oceny zawartej w sprawozdaniu uzasadnione jest wszczęcie procedury nadmiernego deficytu opartej na deficycie dla siedmiu państw członkowskich: Belgii, Francji, Włoch, Węgier, Malty, Polski i Słowacji” – podano w komunikacie KE.

W przypadku Polski w 2023 r. wyniósł on 5,1 proc. PKB.

Jak wskazano, raport jest dopiero pierwszym krokiem w procesie otwierania procedury nadmiernego deficytu. Po rozpatrzeniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, Bruksela planuje zarekomendować Radzie UE otwarcie EDP w lipcu na podstawie kryterium deficytu.

“Komisja zaproponuje Radzie wydanie rekomendacji o zakończeniu sytuacji nadmiernego deficytu” – podkreślono w raporcie.

Każdy z ww. krajów będzie musiał przedstawić plan działań naprawczych.

“Już ponad dwa miesiące temu stało się jasne, że Polska przekroczyła kryterium dotyczące deficytu sektora finansów publicznych – w 2023 r. wyniósł on 5,1 proc. PKB, a więc widocznie przekroczył traktatowy próg. Minister finansów Andrzej Domański wielokrotnie mówił, że liczy się z tym, iż Polska w efekcie zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu” – podkreśla Interia Biznes.

Limity fiskalne zostały zapisane w traktacie z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.

Zobacz także: Czterokrotnie większy deficyt budżetowy niż w ubiegłym roku. Najgorszy wynik od dekady

polsatnews.pl / eur-lex.europa.eu / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply