Komisja Europejska chce po raz kolejny pozwać państwo polskie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Komisja Europejska jest niezadowolona z faktu, że polski parlament do tej pory nie implementował do polskiego prawodawstwa europejskich uregulowań zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, które KE przyjęła w 2014 roku. Państwa członkowskie miały czas na włączenie ich do swojego porządku prawnego do kwietnia 2016 roku. Kilka z nich, w tym Polska, nie uczyniły tego, co spowodowało działania KE.

Według TVP Info Komisja Europejska dwukrotnie komunikowała władzom Polski konieczność implementacji nowych przepisów. Polski rząd odpowiadał zaś, że prace ustawodawcze trwają i choć wdrożenie europejskiej dyrektywy się opóźnia, z pewnością zacznie obowiązywać także w Polsce. Najwyraźniej eurokraci nie zadowolili się tymi zapewnieniami i przygotowali formalny pozew przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według Polskiego Radia, KE ogłosi złożenie wniosku przeciwko Polsce w czwartek.

Trybunał w Luksemburgu może w takich sprawach nałożyć na państwo członkowskie kary finansowe. Jednocześnie KE może w każdej chwili wycofać swój pozew. Oznacza to, że Polska może uniknąć takiej kary, bowiem postępowania przez Trybunałem w tego typu sprawach trwają zwykle kilkanaście miesięcy.

Wcześniej Komisja Europejska zapowiedziała pozwanie Polski za nieprzyjęcie nielegalnych imigrantów w ramach przymusowego systemu relokacji.

tvp.info/interia.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply