Według nowego raportu NBP, polska emigracja zagraniczna ma w większości coraz bardziej długookresowy charakter i cechy migracji osiedleńczej.

Jak wynika z badania NBP dotyczącego Polaków na emigracji, w większości ma ona „bardziej długookresowy charakter i cechy migracji osiedleńczej”. Dodano, że dotyczy to również Holandii.

„Ponad połowa emigrantów przebywa za granicą nieprzerwanie od 2015 r. lub dłużej. Jedynie w przypadku Niderlandów widoczne jest znaczące zasilenie nowymi emigrantami w ostatnich latach i również emigrantów z Niderlandów charakteryzuje największa mobilność, jednak w porównaniu z wynikami poprzedniego badania emigracja w tym kraju nabiera cech osiedleńczych”- napisano w raporcie.

 

Według badań, najbardziej osiadły charakter ma emigracja w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku, dla większości emigrantów obecny pobyt za granicą jest jednocześnie ich pierwszym pobytem w tym kraju i na emigracji w ogóle. Ponadto, coraz większy odsetek emigrantów mieszka tam z najbliższą rodziną. Coraz rzadziej przyjeżdżają też do Polski. Zaznaczono, że świadczy o to postępującym procesie osiedlania się Polaków za granicą.

Jak podano, nowi emigranci, którzy napłynęli do badanych krajów od ostatniego badania w2018 r., to głównie osoby młode, które wcześniej nie migrowały za granicę. Najwięcej z nich to Polacy, którzy wyjechali do Niemiec i do Holandii. Ogółem, znacznie spadło zainteresowanie wyjazdami do Wielkiej Brytanii.

Zaznaczono, że pozycja Polaków na zagranicznych rynkach pracy uległa według badania stabilizacji. Większość respondentów z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii deklaruje, że wykonuje prace najemne.

W Niemczech Polacy pracują głównie w przemyśle, rolnictwie, handlu, budownictwie, a także hotelarstwie i gastronomii. W przypadku Wielkiej Brytanii to przede wszystkim hotelarstwo i gastronomia, a w Niderlandach – rolnictwo i przemysł. Wszędzie spadł odsetek pracujących w ochronie zdrowia i opiece społecznej. Polacy wciąż pracują przede wszystkim jako robotnicy i rzemieślnicy wykwalifikowani. Dotyczy to szczególnie Wielkiej Brytanii. Natomiast nowością jest relatywnie wysoki odsetek osób zajmujących stanowiska menadżerskie niskiego i średniego stopnia w Niderlandach (9 proc.), przy zauważalnym spadku odsetka osób zajmujących tego typu stanowiska w Wielkiej Brytanii.

Zdecydowana większość emigrantów opuściła Polskę z powodów finansowych. Jednak czynniki, które mogą wpłynąć na decyzje o powrocie do kraju, są bardziej złożone. Najczęściej respondenci wskazywali na sytuację rodzinną i zdrowie. Poziom wynagrodzeń był trzeci w kolejności. Zwrócono uwagę, że w przypadku Wielkiej Brytanii ponad połowa ankietowanych (57 proc.) wskazało obawę przed brakiem pracy. Zdaniem autorów badania, możne wynikać z obaw dotyczących problemów gospodarczych po brexicie.

„Relatywny poziom wynagrodzeń w Polsce jest czynnikiem branym pod uwagę w kontekście powrotu przez 80 proc. emigrantów w Niderlandach, ale tylko ok. 45 proc. w Wielkiej Brytanii i 55 proc. w Niemczech” – napisano.

W przypadku transferów pieniężnych do Polski, w 2022 roku wyraźnie zależało to od przyjętych przez Polaków strategii migracyjnych. Zdecydowanie częściej pieniądze przysyłali ci, którzy mają rodziny i dzieci w Polsce. Znacznie częściej niż przeciętnie przesyłały pieniądze osoby deklarujące powrót do kraju.

W kontekście brexitu, 16 proc. Polaków-emigrantów w Wielkiej Brytanii przyznało, że skłoniło ich to do starania się o obywatelstwo brytyjskie. Dla 7 proc. był to bodziec do sprowadzenia rodziny.

Opisywane badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2022 r. do stycznia 2023 r. na próbie 1000 respondentów w Wielkiej Brytanii, 1000 respondentów w Niemczech i 500 w Niderlandach. To państwa, w których przebywa największa liczba migrantów zarobkowych z Polski. Według szacunków GUS, na koniec 2022 roku poza Polską przebywało czasowo około 2,239 mln jej stałych mieszkańców. Najwięcej, 706 tys., przebywało w Niemczech. W Wielkiej Brytanii żyło 514 tys. Polaków-emigrantów, a w Holandii – 135 tys.

Dodajmy, że od 2017 roku liczba Polaków czasowo przebywających za granicą zmniejszyła się o 300 tysięcy. Od tamtego czasu, a szczególnie od 2019 roku, wyraźnie spada liczba polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. W 2017 r. żyło ich tam blisko 800 tysięcy. Jednocześnie, stale, choć wolno, rośnie liczba Polaków, którzy czasowo wyjechali do Niemiec.

Przeczytaj: Rekordowo spadła liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Czytaj także: „Rz”: inflacja znów zmusza Polaków do emigracji zarobkowej

PAP / bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply