“Zaledwie 8% transportów odpadów przewiezionych przez granicę z Ukrainą między styczniem 2015 r., a czerwcem 2019 r. było szczegółowo kontrolowanych” – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, który został opublikowany pod koniec października bieżącego roku.

Z badania NIK wynika, że, odpady są na granicy traktowane jak towary. W okresie badanym przez NIK, od stycznia 2015 r. do czerwca 2019 r., na przejściach z Ukrainą, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, maksymalnie 14 proc. transportów towarów wywożonych z Polski, w tym odpadów, oraz najwyżej 25 proc. wwożonych do kraju, w tym odpadów, poddano oględzinom lub rewizji.

“Część odpadów z tzw. listy „zielonej”, czyli innych niż niebezpieczne, choć wjechała do Polski tylko tranzytem, mogła nigdy nie opuścić naszego kraju i zasilić nielegalne wysypiska albo utworzyć nowe” – podkreśla NIK.

Zdaniem Izby oznacza to, że wbrew Konwencji Bazylejskiej, która została ratyfikowana ponad 30 lat temu, nie zapewnialiśmy skutecznej kontroli odpadów przekraczających polsko-ukraińską granicę.

“Nie był to efekt zaniedbań, lecz skutek nieprecyzyjnych przepisów i braku odpowiedniego sprzętu na przejściach” – ocenia NIK.

W ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z 2007 r. ani Służbie Celno-Skarbowej, ani Straży Granicznej nie przypisano obowiązku przeprowadzenia fizycznej kontroli każdego transportu odpadów, który przekracza granicę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Raport NIK wskazuje, że w opisywanym okresie odprawa polegała w głównej mierze na weryfikacji dokumentów każdego transportu. Kontrolerzy zwracają uwagę, że obie służby prowadziły taką samą kontrolę. Żadna z nich nie miała konieczności sprawdzenia, czy transport zawiera taką ilość odpadów oraz taki ich rodzaj, jakie zadeklarowano w dokumentach.

Dane Placówek Straży Granicznej wskazują, że w sprawdzanym przez NIK okresie, przez drogowe przejścia graniczne w Korczowej i Dorohusku wjechało tranzytem niemal 50 tys. ton odpadów z listy „zielonej”. Były to głównie: odpady metali i stopów metali w postaci nierozproszonej, odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych oraz odpady ceramiczne.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Zatrzymano nielegalne transporty odpadów z Niemiec i Francji – łącznie 46 ton

Najwięcej odpadów z listy „bursztynowej” (czyli niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych) przewieziono przez drogowe przejście graniczne w Korczowej. W 61 transportach wwieziono lub wywieziono z Polski w sumie niemal 950 ton odpadów.

Z kolei przez drogowe przejście graniczne w Hrebennem wwieziono ok. 191 ton. odpadów z listy ‘’bursztynowej’’.

nik.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply