Modernizacja czołgów Leopard 2A4 opóźnia się i jest coraz bardziej kosztowna – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita” (Rz). NIK zwraca uwagę, że modernizacja najpewniej nie zakończy się do końca 2023 r., ale może przeciągnąć się aż do 2028 r. – pisze Rz w niedzielę.

NIK przeprowadziła kontrolę „Modernizacja czołgów Leopard 2A4 przez Konsorcjum Bumar Łabędy i Polską Grupę Zbrojeniową”. Jej wyniki znalazły się w kontroli „Wykonanie budżetu państwa w 2021 w części – Obrona narodowa”.

Izba negatywnie oceniła działania prowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz szefa Inspektoratu Uzbrojenia już na etapie przygotowania i zawarcia umowy na modernizację tych czołgów. Z podobną oceną spotkała się dotychczasowa realizacja umowy. Zdaniem NIK Zakład Mechaniczny Bumar – Łabędy nie był przygotowany do zawarcia umowy, a pojawiające się w tym roku trudności „zagrażają realizacji przedmiotu umowy do końca 2023 r.”.

Ma to związek m.in. z przedłużeniem testów (o 20 miesięcy), zgodą na uzyskanie dokumentacji czołgów na potrzeby realizacji umowy (29 miesięcy), koniecznością przywrócenia czołgów do pełnej sprawności technicznej (33 miesiące).

Dane NIK z 1 grudnia 2021 r. wskazywały, że wykonawca dostarczył 18 sztuk czołgów, czyli 12,7 proc. liczby pojazdów umieszczonych w umowie. Podkreślono, że wykonawca nie wywiązał się m.in. z modernizacji symulatorów i trenażerów, opracowania i przekazania pełnej dokumentacji zmodernizowanych czołgów, a także ustanowienia systemu wsparcia logistycznego.

NIK podkreśla, że ,zagrożona jest rentowność kontraktu. „Wskazane oczekiwania Wykonawcy znacząco podnoszą wartość kontraktu, którego szacowana wartość sięgnęła 3 300 000 tys. zł. Wynikający z umowy termin ukończenia wszystkich prac, tj. do końca 31 lipca 2023 r. w ocenie biegłego powołanego przez NIK jest nierealny” – napisano w raporcie.

Izba uważa, że przy obecnym tempie prac całość umowy będzie mogła być zrealizowana dopiero w latach 2027-28. „Powstałe już opóźnienia są niemożliwe do nadrobienia” – wskazuje NIK.

Inspektorat Uzbrojenia naliczył kary umowne z tytułu nieterminowych dostaw „przedmiotu zamówienia” wynoszące 69 300 tys. zł.

Przypomnijmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała w piątek o przekazaniu Wojsku Polskiemu kolejnych dziewięciu czołgów Leopard 2PL. Do tej pory przekazano łącznie jedynie około 34 egzemplarzy tych czołgów, ze 142 przewidzianych.

Aktualnie realizowany jest program modernizacji i dostaw 142 czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. Do tej pory przekazano łącznie jedynie około 34 egzemplarzy tych czołgów, ze 142 przewidzianych. Dostawy mają zostać zakończone w 2023 roku – 2-3 lata później niż zakładano pierwotnie (wstępnie zakładano rok 2021).

Zgodnie z umową z grudnia 2015 roku Wojsko Polskie miało otrzymać 128 czołgów. W 2018 roku podpisano jednak aneks do umowy, zwiększając liczbę czołgów, które mają zostać zmodernizowane do 142.

W kontekście programu modernizacji czołgów zwracano także uwagę na wzrost ceny modernizacji. W październiku 2020 roku do MON złożona została interpelacja w tej sprawie. Resort nie wskazał przyczyn wzrostu ceny programu.

Zobacz także: „Brak strategii, wieloletnie opóźnienia, przestarzałe technologie” – NIK po kontroli w PGZ

rp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz