Projekt ustawy o zmianie hymnu prawdopodobnie trafi do kosza – podała Rzeczpospolita we wtorek.

Aktualnie druga zwrotka hymnu zaczyna się od słów „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”, a trzecia: „Jak Czarniecki do Poznania”. Zmiany miałyby wprowadzić odwrotną kolejność. Chodzi o projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanego przez Ministerstwo Kultury. Ustawa prawdopodobnie trafi jednak do kosza – podała Rzeczpospolita we wtorek.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

8139.32 PLN    (36.99%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Projekt został zaprezentowany w październiku. Prace nad nim formalnie nadal trwają. „Opracowanie uwag z konsultacji do tekstu ustawy idzie pełną parą, a ustawa jest wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu” – zwraca uwagę centrum informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rzeczpospolita pisze, powołując się na źródła, że prawdopodobieństwo uchwalenia projektu jest znikome. „Trafi on do kosza i zostanie opracowany nowy projekt” – medium cytuje jednego z rozmówców. Powodem ma być krytyka fachowców.

Zdaniem centrum informacyjnego ministerstwa „celem zmian jest dostosowanie symboli państwowych do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz obowiązującego prawa, a także wprowadzenie korekt od dawna postulowanych przez ekspertów”. Podobne propozycje – do tych zawartych w projekcie – zgłaszali wcześniej eksperci. Chodziło o przywrócenie Chorągwi Rzeczypospolitej, symbolu przynależnego prezydentowi (stanowiłby wizerunek orła na czerwonym płacie). Domagali się także powstania nowoczesnych plików, które przedstawiałyby herb, spełniających wymogi współczesnej grafiki komputerowej oraz sprecyzowania odcieni czerwieni na fladze i tarczy herbu. Obecna ustawa z 1980 roku opisuje odcień w niejasny sposób.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przewidziany w projekcie sposób realizacji postulatów został jednak skrytykowany przez ekspertów. „Z wciąż nieujawnionych przez ministerstwo opinii Komisji Heraldycznej, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego wynika, że fachowcy nie akceptują usunięcia z Chorągwi Rzeczypospolitej tradycyjnie znajdującego się na niej tzw. wężyka generalskiego i sprzeciwiają się wyborowi przez ministerstwo karmazynu jako oficjalnego odcienia czerwieni. Ich zdaniem powinna być to czerwień heraldyczna” – pisze medium.

Nowa wersja herbu także miała wzbudzić kontrowersje. Chodzi o rysunek oka orła oraz nierówne kąty w trójliściach. Eksperci skrytykowali także podzielenie flagi na dwa rodzaje: biało-czerwoną, określaną jako „narodowa”, oraz „państwową” z herbem. Urzędy miałyby używać tej ostatniej.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Fachowców nie przekonała także chęć przestawienia zwrotek hymnu. „Słowa Hymnu zostały ustalone w latach II Rzeczypospolitej, towarzysząc niezmiennie dotąd. Nie przekonuje zmiana kolejności zwrotek” – jedne z czołowych heraldyków miał napisać w opinii dla ministerstwa, do której dotarła gazeta.

Projekt ustawy o symbolach państwowych RP przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu został zaprezentowany w październiku ubiegłego roku. Projekt został następnie skierowany do konsultacji publicznych.

Zobacz także: „Rz”: mimo stanowiska Komisji Heraldycznej rząd nie planuje dodania krzyża do herbu Polski

rp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz