Sekretarz stanu w resorcie obrony narodowej Marcin Ociepa przebywał w środę z wizytą roboczą w Paryżu. Podpisał list intencyjny o współpracy w pozyskaniu przez Polskę zdolności w zakresie narodowego systemu obserwacji ziemi.

Jak poinformował sekretarz stanu w resorcie obrony narodowej Marcin Ociepa, podczas jego środowej wizyty roboczej w Paryżu podpisano list intencyjny o współpracy w pozyskaniu przez Polskę zdolności w zakresie narodowego systemu obserwacji ziemi.

„W trakcie wizyty roboczej w Paryżu odbyłem szereg spotkań na temat perspektyw współpracy polityczno-wojskowej w Ministerstwie Sił Zbrojnych oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej na Quai d’Orsay z jego Sekretarzem Generalnym F. Delattre” – poinformował sekretarz. „Na spotkaniu z dyrektorem Agencji Innowacyjności Obronnych E. Chiva oraz gen. G.D. de Tuesta z Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia w imieniu ministra Błaszczaka podpisałem list o współpracy w pozyskaniu przez Polskę zdolności w zakresie narodowego systemu obserwacji ziemi”.

Jak informowaliśmy, do 16 sierpnia br. można zgłaszać uwagi do Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026, opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Podkreślono, że to jeden z najważniejszych dokumentów dla polskiego sektora kosmicznego, wskazujący m.in. kierunki jego rozwoju oraz źródła finansowania na najbliższe 5 lat. Agencja odpowiada za jego wdrażanie i monitorowanie. W programie określono 4 priorytety. Szacowany koszt to blisko 600 mln zł – informuje portal WP.

W programie założono cztery priorytety, m.in. budowę polskiej konstelacji satelitów teledetekcyjnych o nazwie MikroGlob. Szacowany koszt projektu wynosi 600 mln zł. Za jego wdrażanie odpowiada Polska Agencja Kosmiczna.

Pierwszy priorytet to budowa zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych.  Dotyczy  to  zarówno  samodzielnej  budowy  niewielkich satelitów, jak i wytwarzania komponentów do dużych misji międzynarodowych. „W tym celu niezbędne staje się wsparcie badań naukowych, rozwoju kadr oraz technologii kosmicznych, a także powstawania nowych przedsiębiorstw” – podkreślono.

Drugi dotyczy budowy Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi MikroGlob, który będzie się składał z  segmentu  kosmicznego  (satelitów) i  segmentu  naziemnego (stacji kontroli misji). „Jego celem będzie zapewnienie  autonomicznej  zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem  bezpieczeństwa  i  obronności  państwa  oraz  w  celu  zaspokojenia  potrzeb  w  tym  zakresie administracji publicznej” – podaje agencja.

Trzeci to budowa Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, NSIS. Polska ma aktualnie dostęp  do  danych  satelitarnych z  unijnego  systemu  satelitarnego Copernicus. Dane te są wykorzystywane w do celów naukowych,  gospodarczych, administracyjnych  i  obronnych, ale jeszcze w niewielkim stopniu. Podkreślono, że niezbędne staje się zapewnienie możliwości wykorzystania danych również z MikroGlob i z satelitów komercyjnych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Państwowy koncern planuje wystrzelić w kosmos satelitę polskiej produkcji

Jako czwarty wskazano rozbudowę Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego, który będzie wykorzystywany do ostrzegania  przez  zagrożeniami  związanymi  z możliwymi  zderzeniami  obiektów  kosmicznych,  spadku  na  Ziemię  szczątków  statków  kosmicznych bądź ciał niebieskich oraz gwałtownego wzrostu aktywności Słońca (tzw. pogoda kosmiczna).

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz