Monografie Cmentarza Janowskiego we Lwowie oraz architektury Kresów II RP znalazły się wśród książek nagrodzonych w konkursie „Książka Historyczna Roku”.

Jury konkursu „Książka Historyczna Roku” przyznało w czwartek nagrody im. Oskara Haleckiego. Wręcza się je najlepszym publikacjom naukowym i popularnonaukowym poświęconym dziejom Polski w XX wieku. Grono nagrodzonych zostało zdominowane przez książki poświęcone Kresom lub wydarzeniom, które się na nich odbywały.

Nagrodę jury w kategorii „najlepsza książka naukowa” przyznano Ryszardowi Tomczykowi i Barbarze Patlewicz za książkę „Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, T.I, T.II”. Jak powiedziała podczas odebrania nagrody Barbara Patlewicz, na kartach książki udało się zapisać nazwiska osób, których groby już nie istnieją. „Tak naprawdę ta książka będzie jedynym dowodem na to, że ich pochowano na tym cmentarzu” – mówiła współautorka.

Nagrodę czytelników w kategorii najlepszej pracy naukowej przyznano Michałowi Pszczółkowskiemu za „Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II RP (1921-1939)”. Jak pisze PAP, książka jest pierwszą monografią architektury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym na obszarze województw wschodnich II RP. Omawiając historię wybranych 70 obiektów autor kompleksowo opisał także historię Kresowian.

Nagrody otrzymał także Grzegorz Motyka za pracę „Wołyń’43”, będącą analizą ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego a także próbą podsumowania współczesnej pamięci historycznej oraz polityk historycznych Polski i Ukrainy. Motyka został nagrodzony zarówno przez jury jak i przez czytelników w kategorii „najlepsza książka popularnonaukowa”.

Pozostałe nagrodzone książki to „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 1919 styczeń-maj” pod redakcją Sławomira Dębskiego (w kategorii „najlepsze wydawnictwo źródłowe”) oraz „Dziennik wydarzeń (1939-1944)” Jędrzeja Moraczewskiego, opracowany i opatrzony wstępem przez Joannę Dufrat i Piotra Cichorackiego (kategoria „najlepsze wspomnienia”). Nagrody w tych dwóch kategoriach przyznano po raz pierwszy. Wyróżnienie jury otrzymała jeszcze Justyna Błażejowska za książkę „Harcerską drogą do niepodległości. Od +Czarnej Jedynki+ do Komitetu Obrony Robotników”.

Organizatorami konkursu „Książka Historyczna Roku” są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.

W przeszłości tytuł „Książki Historycznej Roku” zdobywały takie dzieła opowiadające o historii Kresów jak „Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945” Kazimierza Krajewskiego, „Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska” Moniki Agopsowicz, „Wołyń epopeja polskich losów 1939-2013” Marka Koprowskiego, „Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej” Dietera Schenka, czy „Ostrówki Wołyńskie ludobójstwo” Leona Popka.

CZYTAJ TAKŻE: Książki o Kresach w konkursie „Książka Historyczna Roku”

Kresy.pl / dzieje.pl/PAP

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz