W czwartek krakowska 3. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kon­traktu na zakup dla Wojska Polskiego kolejnej parti samochodów małej ładow­no­ści wyso­kiej mobil­no­ści, które ma dostarczyć firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Umowa o wartości 16 mln zło­tych bez VAT została podpisana 7 lipca. Była ona wynikiem przetargu o charakterze otwartym, ogłoszonego 23 kwiet­nia bie­żą­cego roku.

CZYTAJ TAKŻE: Przetarg na pancernego Mustanga anulowany

Zamówienie obejmuje 52 samochody, w tym trzy w wer­sji pojazdu ser­wi­so­wego z funk­cją roz­po­zna­nia tech­nicz­nego. Dodatkowo w zamówieniu zawarto opcję na kolejne 48 sztuk, w tym dwie w wer­sji pojazdu ser­wi­so­wego z funk­cją roz­po­zna­nia tech­nicz­nego.

Termin realizacji zamówienia gwarantowanego wyznaczono na koniec października br.

Jedynym konkurentem firmy z Nadarzyna była spółka Hibneryt Sp. z o.o. Sp.k. O sukcesie MAN TGE zadecydowała podyktowana cena.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: MON odpowiada ws. zakupu systemów PPK Javelin i planów dot. systemów Pirat

Jest to przynajmiej trzeci sukces firmy w tym roku w przetargach dla Wojska Polskiego. W maju 3. Regionalna Baza Logistyczna pod­pi­sała umowy na zakup 25 mikro­bu­sów oraz 57 samo­cho­dów ogól­nego prze­zna­cze­nia małej ładow­no­ści. W obu przy­pad­kach zawarto także opcje kon­trak­towe.

Kresy.pl / zbiam.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz