W piątek Sejm uczcił 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Z tej okazji przyjęto specjalną uchwałę.

W uchwale przyjętej przez Sejm podkreślono, że NSZ, formacja, która walczyła o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim, dobrze zasłużyła się ojczyźnie. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

W treści uchwały przypomniano, że sformowane 20 września 1942 roku NSZ liczyły od 80-100 tysięcy żołnierzy, będąc drugą co do wielkości, po AK, ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego.

– Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim – napisano w przyjętej uchwale. – Oddziały NSZ wsławiły się udziałem w wielu bitwach partyzanckich, walcząc samodzielnie lub wspólnie z oddziałami AK m.in. pod Ujściem, Michałowicami, Olesznem, Radoszycami, w dziesiątkach akcji uwalniania więźniów z aresztów śledczych Gestapo, a także w akcjach mających na celu obronę ludności cywilnej przed zbrodniczą i grabieżczą działalnością band rabunkowych.

Przypomniano też o udziale żołnierzy NSZ w Powstaniu Warszawskim i akcji „Burza”. Zaznaczono, że „nigdy nie pogodzili się z podbojem Polski przez Związek Sowiecki i narzuceniem jej komunistycznej władzy”.

– Część z nich wraz z Brygadą Świętokrzyską NSZ przedostała się na Zachód. Wielu kontynuowało przez kolejne lata walkę w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych oddziałów partyzanckich – napisano w uchwale. – Za wierność idei niepodległościowej żołnierze NSZ płacili najwyższą cenę – byli męczeni i mordowani przez komunistycznych oprawców, a miejsca pochówków wielu z nich nadal pozostają nieznane.

Przeczytaj: Brygada Świętokrzyska NSZ

– W 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że formacja ta dobrze zasłużyła się Ojczyźnie – wskazał Sejm.

Na sali sejmowej byli dziś obecni byli żołnierze NSZ: kapitan Władysław Stefański, porucznik Leszek Zabłocki, major Władysław Mróz, kapitan Maria Kowalewska oraz porucznik Wanda Woś-Lorenc. Posłowie skandowali: „Cześć i chwała bohaterom!”.

Czytaj również: Prezydent stawia Żołnierzy Wyklętych za wzór

Dzieje.pl / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz