SBU wspólnie z ukraińską policją zlikwidowała w Winnicy zakrojoną na szeroką skalę akcję nielegalnego wyjazdu za granicę obywateli w wieku poborowym.

W wyniku kompleksowych działań zatrzymano organizatora akcji, urzędnika lokalnego centrum diagnostyki medycznej, który w nielegalne działania zaangażował ponad 10 osób. Przede wszystkim urzędnicy regionalnej komisji wojskowo-lekarskiej.

Organizator programu za pieniądze oferował potencjalnym poborowym uniknięcie mobilizacji i ucieczkę za granicę na podstawie fikcyjnych dokumentów stwierdzających niezdolność do służby wojskowej ze względów zdrowotnych.

Zobacz też: Odessa: Inżynier zdefraudował milion hrywien przeznaczonych dla wojska

Koszt takich „usług” szacował na 3 do 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Kwota zależała od „złożoności” diagnozy i pilności jej „ustalenia”. Po otrzymaniu „nakazu” sprawca zwrócił się do swoich wspólników z miejscowej wojskowej komisji lekarskiej, którzy fałszowali orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia swoich klientów.

Stworzyli tym samym formalną podstawę do „skreślenia” osób uchylających się od rejestracji wojskowej i zniesienia odpowiednich ograniczeń w podróżowaniu za granicę. Funkcjonariusze SBU ustalili ponad 200 przestępstw popełnionych przez organizatora programu i jego wspólników.

Funkcjonariusze zatrzymali głównego oskarżonego – urzędnika ośrodka medyczno-diagnostycznego „na gorącym uczynku” podczas przekazywania mu kwoty za nielegalne świadczenia.

Podczas przeszukań w samochodzie oraz w miejscu pracy i zamieszkania zatrzymanego stwierdzono: pieniądze uzyskane w wyniku korupcji, dokumenty, projekty protokołów i sprzęt komputerowy potwierdzający nielegalną działalność.

Zobacz też: Ukraińska służba antykorupcyjna w urzędzie miejskim Odessy

Kresy.pl/ssu.gov.ua

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply